Blog by doll collector Erynnis_Tages | Blog o lalkach Erynnis_Tages

Blog o lalkach i kolekcjonowaniu, głównie Barbie i Integrity Toys – kolekcjonerstwo w Polsce, dawne lata, wspomnienia, moja kolekcja Barbie, Fleur, Integrity Toys i innych. | Blog about collecting dolls in Poland. Doll collector in Poland. Blog in Polish and English: bilingual English/Polish notes.

STARR doll by Mattel 1980-1981. STARR – niezwykła zwyczajna dziewczyna – the extraordinary ordinary girl

I originally wrote this post several years ago, and I planned to publish it in September – at the start of a school year in Poland, as it’s probably the best time to talk about a doll line inspired by school life –  Starr by Mattel. It didn’t happen in 2014. It didn’t happen in 2015. Of course, it’s easy to miss Septembers when living the Slow Life! So, let it be published in September 2016.

2016 is the year during which all collectors are occupied by the new Barbie bodies, the impressively articulated body of Made to Move Barbie, or the poorly articulated new Silkstone. Therefore this post once again becomes relevant, as it relates to Mattel’s dolls whose articulation, after 35 years (!!!) is only now beaten by Made to Move Barbie. So, it’s time to introduce this incredible Mattel line – Starr.

 ***Bilingual Polish/English post

Starr dolls by Mattel

Od lewej: Kelley, Tracy, Starr i Shaun- kompletna seria Starr.

Please note – due to its length, the post will be divided into separate parts published weekly. It looks like Starr will be here for a while! Maybe, for a bit of a rest, we’ll take some breaks in between. 

The list is as follows: 

1. the Starr line in general, plus description of Starr

2. Kelley 

3. Tracy

4. Shaun

5. Bodies – detailed descriptions and comparisons

6. The booklet 

This post wouldn’t be available to my English friends if it wasn’t for Aga from Fleurdolls, who took the time to translate this very long text into English. My pathological dislike of Polish-English translation is still unconquered. The other way around – no problem!

 

Notkę tę napisałam kilka lat temu, planowałam ją opublikować we wrześniu- na początek roku szkolnego , gdyż początek szkoły, to najlepszy chyba moment, aby opowiedzieć o serii, której motywem jest szkolne życie – o niezwykłej serii Starr z 1980 roku!  Nie udało się we wrześniu 2014, nie udało się i w 2015 roku. Wiadomo, łatwo przegapić wrześnie, gdy żyje się w trybie Slow Life! Nadchodzi kolejny wrzesień. A zatem niech będzie to wrzesień roku 2016.

2016 to rok, w którym wszyscy kolekcjonerzy zajmują się tematem nowych ciałek Barbie, udoskonalonej i świetnej artykulacji  Made to Move Barbie czy mało udanej artykulacji nowej Silkstone. Notka znowu robi się aktualna, dotyczy bowiem lalek Mattela, których poziom artykulacji po 35 latach (!!!) zdołały przebić dopiero Made to Move Barbie.  Czas przedstawić niezwykłą serię lalek Mattela- linię Starr.

Uwaga : tekst, ze względu na długość, podzielony zostanie na kilka części, które będę umieszczać mniej więcej co tydzień. Zapowiada się dłuższy czas spędzony ze Starr! Myślę, że dla odpoczynku pomiędzy  niektórymi z nich zrobimy przerwę!

lista notek :

1.ogólnie o serii + opis lalki Starr

2.Opis Kelley

3.Opis Tracy

4.Opis Shauna

5.Ciałka – dokładny opis i porównania

6. Katalożek

Notka nie byłaby dostępna dla anglojęzycznych przyjaciół gdyby nie moja ukochana przyjaciółka : Aga z Fleurdolls, która zadała sobie trud, aby mistrzowsko przetłumaczyć ten bardzo długi tekst na angielski. Moja patologiczna niechęć do translatorskich zmagań w kierunku polski -> angielski jest niepokonana. Kierunek przeciwny- z przyjemnością.


A teraz już właściwy tekst.

STARR – niezwykła zwyczajna dziewczyna  – czyli o serii lalek Starr od Mattel

Starr, the extraordinary ordinary girl – about Mattel Starr dolls

 

Serię Starr lubię szczególnie. Jest doskonałym, zamkniętym mikrokosmosem, maleńkim wycinkiem przeszłości- wraz z lalkami Starr trafiamy do amerykańskiego liceum z małego miasteczka, do świata z początku lat 80tych, do krainy idealnie zwyczajnej. Jest piękno w tej stabilnej „zwyczajności”, tak perfekcyjnej, że aż bajkowej. Świat Starr to modelowe „prowincjonalne liceum”, w którym zawsze znajdzie się Najpiękniejsza Dziewczyna ( obowiązkowo blond) i Najbardziej Wysportowany Młodzieniec ( obowiązkowo chłopak Najpiękniejszej Dziewczyny).

The Starr line by Mattel is one of my special favourites. It’s a perfect, closed little world, a tiny sliver of the past – the Starr dolls transport us to a small-town American high school, at the start of the 1980s, to a world that’s flawlessly ordinary. There’s much beauty in its stable ordinariness, so perfect it’s a fairytale. The world of Starr is an ideal provincial high school, where you’ll always find the Popular Girl (the requisite blonde), and the Jock (the requisite Popular Girl’s boyfriend).

Ten świat – tak oczywisty i swojski dla amerykańskich dzieci, dla mnie – kolekcjonera z Polski – jest egzotyczny i całkowicie obcy. Atmosferę amerykańskich liceów znam głownie z filmów w stylu „Więcej czadu” i z książek Stephena Kinga, a krajobrazy archetypicznych „małych amerykańskich miasteczek” to dla mnie nie świat realny, a przesycone mistycyzmem scenografie zdjęć Crewdsona. I zapewne dlatego tak mnie fascynuje seria Starr . Uniwersum Starr  jest może równie egzotyczne dla mnie, jak egzotyczne dla amerykańskich dzieci byłyby senne i smutne równiny Mazowsza, zabudowane blokami z betonu.

This world, so ordinary and familiar to American children, to me – a collector from Poland – is exotic and completely unknown.  My knowledge of the atmosphere of an American high school comes chiefly from movies like Pump Up the Volume and books by Stephen King. I know small-town America not from reality, but from misticism-loaded photos by Crewdson. And perhaps this is the reason for my fascination with the Starr line. Her world is perhaps as exotic to me as our sleepy, sad flatlands of Mazovia covered in concrete apartment blocks would be to American children.

Dodatkowy smaczek – kaprys Historii sprawił, że w czasie, gdy Starr wciąż była dostępna w sklepach w USA, w Polsce, zamkniętej za żelazną kurtyną, wprowadzono stan wojenny, a czołgi jeździły po ulicach. I to ten świat, świat pustych sklepów, godziny policyjnej,  czołgów i marzeń o wolności był dla polskich dzieci zwyczajny, a tamten, świat Starr – tym bardziej – egzotyczny i zarazem wymarzony!

I dlatego tym bardziej lubię tę serię: zawsze prowokuje mnie do refleksji.

And here’s a tasty bit of history – at the time when Starr was still sold in American stores, behind the Iron Curtain martial law was declared in Poland, and tanks roamed the streets. And this world – the world of empty stores, police hour and tanks – was Polish children’s reality, while the world of Starr seemed – by contrast ­– exotic and desired! We dreamed of – ordinary.

And this is why I like the Starr line even more – it always moves me to reflection.

 

Nastolatkowie idealni /Ideal teens

Seria Starr  to kolejna, po Young Sweethearts (link) inicjatywa Mattela, aby wprowadzić na rynek lalki w rozmiarze Barbie, jednak z Barbie nie związane.

Serię Starr tworzą cztery postaci: blondynka Starr (wiodąca postać linii nazwanej jej imieniem), rudowłosa Kelley I ciemnowlosa Tracy, oraz blondyn Shaun, jedyny chłopak w serii (oczywiście ukochany Starr.

The Starr line is the next, after Young Sweethearts, Mattel initiative to bring to the market Barbie-sized dolls, but not connected to Barbie.

The Starr line comprises of four characters: the blonde Starr (figurehead of the series named after her), redhead Kelley and brunette Tracy, and the blonde Shaun, the sole boy of the line (and of course, Starr’s boyfriend).

 

Starr dolls by Mattel

Przyjaciele z liceum Springfield:  Tracy, Starr, Kelley i Shaun. Friends from Springfield High – Starr, Tracy, Kelley and Shaun.

Starr, Kelley, Tracy i Shaun to uczniowie Springfield High School- typowej szkoły “takiej, jak szkoła w Twoim miasteczku”. Ich życie wypełnia szkolna I pozaszkolna aktywność. Zapomnijmy o pryszczatych nerdach, ukrytych gdzieś w ciemnych bibliotekach i o łobuzach palących papierosy w szkolnym wc – Starr i jej przyjaciele to szkolna elita, marzenie każdego nauczyciela i rodzica. Idealni, najpiękniejsi, najzdolniejsi, najlepsi uczniowie, zaangażowani w rozmaite kółka dramatyczne, kluby dyskusyjne, uczelniane rozgrywki sportowe, należą do szkolnego zespołu muzycznego (Solistka zespołu to oczywiście Starr). Starr promuje zdrowe życie, dobre stopnie i szkolno-obywatelską aktywność- miałoby się wrażenie, że jest to seria dedykowana nie tylko dzieciom, ale i rodzicom! Zupełnie jakby Mattel chciał zrównoważyć zalotność i nadmiar sex-appealu Barbie, produkując serię szkolną – 100 procent zachowawczości; zadowoli każdą  panią domu, dość podejrzliwie spoglądającą na fatałaszki niepoprawnej Barbie! (Spójrzmy choćby na Beauty Secrets Barbie z tego samego roku, paradującą w różowym szyfonowym wdzianku). A czy znajdzie się jakiś rodzic, który nie zaaprobowałby lalki w szkolnej kurtce, pozującej w pudełku z podręcznikiem do matematyki w dłoni? Z pewnością Barbie po rewolucji Superstar dość wydoroślała i na rynku brakowało lalek-nastolatków do zabawy w „Tu i Teraz”, zwyczajnych uczniów liceum, z którymi mogło identyfikować się każde dziecko.

Starr, Kelley, Tracy and Shaun are students at Springfield High School – a typical ‘school like the one in your town’. Their lives are filled with studying and after-school activities. Forget the spotty nerds, hiding in darkened libraries, and the troublemakers smoking cigarettes in the school toilet –  Starr and her friends are the school’s elite, every teacher’s and parent’s dream. These are the ideal, the most attractive, most talented and best students, engaged in extracurricular drama clubs, sports teams and school bands – they  have their own music band – with Starr as the lead singer, of course. Starr promotes healthy life, high grades, and good school citizenship – you may get an impression this line is made not just for kids, but for their parents as well! It’s as if Mattel wanted to balance out the flirtiness and overt sex-appeal of Barbie by producing a school line – 100 percent proper, it would satisfy every housewife suspiciously regarding the indecorous Barbie (for example, see Beauty Secrets Barbie of the same year, parading around in a pink chiffon outfit) Is there a parent who wouldn’t approve of a doll in a school jacket, posing with a math book in her hand? Surely, Barbie grew up quite a bit after the Superstar revolution, and the market was missing a teenage doll to fill in for the ‘here and now’, regular high school students to whom every child could relate.

Starr dolls by Mattel

Starr doll in the box . She is posing with a Math book in her hand.

Starr w pudełku, pozuje z ksiązką od matematyki.

Krótkie życie Starr: 1980-1981 /Short life of the Starr line : 1980-1981

Seria została zaprojektowana z dużą starannością- lalki Starr zachwycają do dziś funkcjonalnością i nowatorską konstrukcją ciałek. Bogata artykulacja i giętkie nadgarstki dawały ogromne możliwości pozowania- ciałka miały nowe moldy, o bardziej realistycznych proporcjach, niż ówczesna Barbie. (Opowiem o nich w oddzielnej notce).

Lalkom towarzyszyła dedykowana im linia ubranek i sportowy samochód, oraz gadżety takie jak walizeczka do noszenia lalek czy książeczki do kolorowania. W sklepach pojawił się specjalny reklamowy display z upozowaną na tle sportowych trybun Starr. Zwracał uwagę charakterystyczny design białych pudełek.

Mimo to, z jakichś powodów, żywot serii trwał bardzo krótko. Lalki zatwierdzono do produkcji w 1979 roku i taka data znajduje się na pudełkach, pojawiły się jednak na półkach sklepowych w roku 1980. Były produkowane i sprzedawane także przez cały 1981 rok. Życie linii Starr było zatem równie efemeryczne, jak trwanie wspomnianej wyżej serii Young Sweetehearts: Starr ma na koncie zaledwie 2 lata istnienia !

To kolejna zagadka Mattela – dlaczego nie kontynuowano i nie rozwijano tej serii, mimo ze wzbudziła duży entuzjazm dzieci i rodziców, i świetnie się sprzedawała? Wiele wspaniałych projektów zostało skasowanych przez Bóstwo Mattela , mimo zaangażowania dużych sił w ich stworzenie i wypromowanie. Niestety Linia Starr również się do nich zalicza.

The line was highly precise in design – even today, the Starr dolls impress with their functionality and novel body construction. Rich articulation and bendable wrists gave much posing flexibility, and the bodies were made from new molds, featuring more realistic proportions than the contemporary Barbie (I’ll say more about them in a separate post).

The dolls were accompanied by their own line of clothes, a sports car, plus gadgets such as doll carry-case and colouring books. Stores received special marketing displays with Starr pictured in front of bleachers. The boxes caught attention with their characteristic white design. Still, for some reason, they didn’t last. The dolls were approved for production in 1979, and that’s the year boxes are marked with, but they were available to buy in 1980. They continued to be produced and sold in 1981.Therefore, the Starr line was as ephemeral as mentioned above Young Sweethearts – Starr managed on two years of existence!

It’s one of Mattels mysteries – why didn’t they continue and develop the line, despite the fact that it was met with much enthusiasm from children and parents alike, and sold very well? Many great projects were cancelled by the Mattel Deities, despite extending huge resources into their creation and promotion. Unfortunately, the Starr line is one of those projects.

*

Seria Starr była przeznaczona z założenia raczej na rynek USA i nie wiadomo wiele o jej obecności poza rynkiem amerykańskim

The Starr line was intended mostly for the American market and hardly anything is known of their presence elsewhere.

 

Design pudełek – Box design

Design pudełek, bardzo różny od magentowych pudełek Barbie owych lat, musiał zwracać uwagę na półkach sklepowych. Pudełka są białe, stylizowane na poliniowane kartki zeszytu. Lokuje to od razu serię w szkolnej atmosferze.

The design of the boxes, so different from Barbie’s magenta during the same years, must have drawn attention on the store shelves. The boxes are white, styled to resembled lined notepaper, making an unmistakable school reference.

Starr dolls by Mattel

Zwróćmy uwagę, że liternictwo i styl grafik jest charakterystyczny jeszcze dla lat 70tych.

Note how the fonts and graphics are still very much in the style of the 1970s.

Starr dolls by Mattel

Dość kłopotliwym pomysłem z punktu widzenia przechowywania i transportu jest front pudełka, szerszy niż samo pudełko mieszczące lalkę.  Obecnie prawie nie sposób znaleźć pudełka bez zagięcia w tym miejscu.

A rather odd idea – from the point of view of storage and transport – is the front of the box, which is actually wider than the box itself. Nowadays, it’s difficult to find a box without a bend at the edge.

Starr doll by Mattel.Inc

Opis ogólny serii/ the Starr line in general

 Cala grupka ubrana jest w czerwone szkolne kurtki z literką „S” ( „S” od Spriengfield),  typowe dla amerykańskiego szkolnego krajobrazu .

The whole group is dressed in school jackets marked with the letter S for Springfield, a typical look found at any American school.

Starr dolls by Mattel

from the left/od lewej:  Kelley, Tracy, Starr  and Shaun dolls by Mattel in their original outfits

Ubranka są bardzo charakterystyczne dla przełomu dekad 70 i 80. W modzie trwa era disco. Widzimy rude „skórzane” botki i bluzkę z koronką ( Kelley): echo lat 70tych, ale jest też srebrna lama (Starr) i zdrowa sportowa witalność, kojarząca się już z nadciągającymi latami 80tymi. Estetyka lat 70 dominuje jednak silnie. Młodzież w tych latach naprawdę ubierała się właśnie tak! Moda epoki została odwzorowana precyzyjnie.

The clothes are a reflection of the end of the 70s/start of the 80s era. Disco rules the fashion world. Kelley’s red ‘leather’ boots and frilly blouse are influenced by the 70s, but there’s also silver lamé for Starr, and healthy sporty vitality associated with the approaching 80s. However, the 70s influence is still strong. Young people really looked like that back then. The fashion of the era is faithfully represented.

1982

Ilustracja z podręcznika do angielskiego Longman z początku lat 80tych. Illustration from an early 80s Longman’s English schoolbook.

Ten klimat, ten świat powraca, gdy czytamy książki wspominanego już przeze mnie Stephena Kinga: takie miasteczko, takie liceum i podobną  (do tego podobnie ubraną ) młodzież możemy wyobrazić sobie, czytając „Christine”- powieść  o nawiedzonym czerwonym aucie. Tu jednak, co oczywiste,  jedyny czerwony samochód to wesołe sportowe auto Starr!

This atmosphere, this world appears in Stephen King’s books: the same town, the same school, and the same students (similarly dressed) appear in ‘Christine’ – a book about a haunted red car. But here, of course, the only red car is Starr’s cheerfully red sporty car.

Każda lalka posiada zestaw akcesoriów z jednolitego plastiku, oraz dołączoną książeczkę – Szkolny Rocznik czyli Springfield High School Yearbook. Na 14 stronach znajdziemy opisy szkolnego życia naszych bohaterów oraz prześliczne zdjęcia ubranek.

Each doll comes with a set of plastic accessories and a copy of the Springfield High School Yearbook. 14 pages long, it describes scenes from school life and features beautiful pictures of outfits.

starr doll's Yearbook

Przejdźmy teraz do szczegółowego przedstawienia poszczególnych lalek.

Let’s now meet each doll separately.

Starr – dziewczyna , która ma wszystko: „Starr – the girl who has everything”.

Starr : stock numer number 1280

Box date/ data na pudełku: Mattel, Inc . 1979

In stores / obecność na rynku: 1980-1981

Starr doll NRFB – przód i tył pudełka

W liceum Springfield króluje najpiękniejsza blondynka, wesoła i pełna życia Starr, najjaśniejsza spośród szkolnych ‚gwiazd”.  Jej niezwykłość jest bezpiecznie przewidywalna. Bo czy nie tego oczekiwano w roku 80 od królowej balu, od Queen of the Prom- musiała być piękną blondynką.

Slogan na pudełku głosi: ‘Terrific teen who’s tops with everyone!”- “Niezwykła nastolatka, która zawojuje każdego”.  Zgodnie z opisem z tyłu pudełka  Starr jest „najbardziej popularna”,  jest królową balu, dowodzi drużyną Cheerleaderek, należy do zespołu gimnastycznego i klubu dziennikarskiego. Czy można chcieć więcej?

Among „school stars” Starr is the brightest one – the reigning queen, the most beautiful blonde, happy and full of life. Her excellence is predictably safe. Isn’t that what you’d expect a 1980s homecoming queen to be – a beautiful blonde?

The slogan on the box says: ‘terrific teen who’s tops with everyone!’ According to the text on the back of the box, Starr is the ‘most popular’, homecoming queen, cheerleading captain, a member of the gymnastics team and journalism club. Could you ask for anything more?

Opis postaci Starr z Spriengfield High School Yearbook nie pozostawia nam wątpliwości- to królowa świata szkolnego, doskonałość bez skazy. Bo zawsze, jak głosi opis, w każdej szkole jest dziewczyna, którą wszyscy uwielbiają (i której każdy skrycie nienawidzi, chciałoby się dodać). Starr tego świata dane jest wszystko- idzie przez życie szkolne bez wysiłku i sięga po to, co najlepsze. Nie pisze nocami powieści o wampirach i nie ucieka na wagary. Po cóż miałaby to robić, spełnia się w swej bezgrzesznej doskonałości.

Starr to naprawdę przepiękna lalka. Jedna z doskonałości Mattela.

Starr’s description from the Springfield High School Yearbook leaves no doubt – this is the school’s queen, flawless perfection. The description says in every school there’s a girl everyone loves (and everyone secretly hates, one might add). In this world, Starr has it all – she’s effortlessly cruising through school life and plucking only the best things from it. She doesn’t write vampire novels at night or skip classes. Why would she – she finds total satisfaction in her sinless perfection. Starr is a truly beautiful doll, one of Mattel’s finest.

Starr doll by Mattel.Inc

Twarz Starr  – the headsculpt and the face screening  of Starr doll

Jej „face mold” jest bardzo  interesujący –  subtelna twarzyczka, usta w lekkim półuśmiechu – Starr nie uśmiecha się tak ewidentnie jak Barbie.

Główka oznakowana z tyłu: 

© MATTEL INC

1979

Co ciekawe , facemold Starr został użyty tylko raz, nie pojawił się niestety nigdy więcej. Duże marnotrawstwo!

Her facemold (headsculpt) is very interesting – a delicate face, with mouth in a soft half-smile. Starr doesn’t smile as openly as Barbie.

Head marked at the back:

© MATTEL INC

1979

Interestingly, the Starr facemold was used only once, and unfortunately never again. What a waste!


Starr dolls by Mattel

Delikatny, jasny koloryt cery, różowawe rumieńce, oczy szarawoniebieskie. Interesujący szczegół malunku oka: dolne rzęsy i brwi są rude, górne rzęsy-czarne. W źrenicy obok białego typowego bliku widnieje drugi blik- brązowa kropeczka.

Soft, light skintone, pinkish cheeks, grey-blue eyes. Interesting detail in eye makeup: the eyebrows and bottom lashes are red, top lashes – black. On the pupil, next to the usual white dot, there’s a second one – brown.

Starr doll by Mattel.Inc

Star doll by Mattel.Inc

Włosy Starr – Hair of Starr

Włosy Starr, wykonane z saranu, są kręcone w drobne loczki, blond.  Spotyka się kilka różnych odcieni  – blond jaśniejszy – platynowy i ciemniejszy, bardziej ciepły. Zapewne w ciągu dwu lat produkcji używano różnych odcieni blondu,  produkując kolejne „dodruki”  lalki. (Podobnie pojawiają się różnice w kolorach napisów na pudełku i  zdobiących pudełko gwiazdek).

Starr’s hair is saran, styled in small blonde curls. It comes in several shades of blonde – a lighter platinum one, and a darker, warmer one. Possibly during the two years of production different shades of blonde were used, as doll stock was being replenished. Similarly, there are differences in the colour of lettering and stars on the box.

Starr dolls by Mattel

Wyjęte z pudełka Starr dolls, dwa najczęściej spotykane odcienie blond

Deboxed Starrs, two most often used shades of blonde.

Oto kilka Starr z mojego zbioru- widać wyraźnie różnice w odcieniu blondu. Nagromadziło się ich calkiem dużo u mnie swoja drogą.

Here are a few of my Starrs – you can see clearly the difference in hair colour. I’ve collected quite a few of these dolls, it would seem…

Starr dolls by Mattel

„Zdeboxowane” Starr w różnym stanie.

Deboxed Starrs in various conditions.

Ubranko i akcesoria  Starr – Starr’s outfit and accessories

Starr ubrana jest w szorty ze srebrnej lamy. Do tego szkolna czerwona kurtka ze srebrną litera „s” (Spriengfield) oraz czerwone skarpetki z koronką. Ma do wyboru dwie pary czerwonych butów-płaskie klapki albo sandałki na wysokim obcasie.

Starr wears silver lamé shorts.  There’s also a red school jacket with silver letter S (for Springfield) and red socks with lace. She has a choice of two pairs of shoes – flip flops or high-heeled sandals.

Starr dolls by Mattel

Grafika z tyłu pudelka. / the back of the box

Ma także urocza torebkę w kształcie gwiazdki. Dziś , na fali mody retro, moglibyśmy się spodziewać podobnej w każdej sieciówce. Torebka jest w rzeczywistości atrapą, nie da się do niej niczego włożyć.

Starr has a charming bag shaped like a star. Today, as part of the vintage fashion wave, we’d expect to find a similar one in any department store. The bag isn’t really a bag, you can’t put anything inside.

Starr doll by Mattel.Inc

Starr doll by Mattel.Inc – her star shaped bag.

Czerwona bluzka, ozdobiona czerwona koronką stanowi nierozdzielną całość z szortami – jest to w zasadzie kombinezon.

A red shirt decorated with red lace is permanently attached to  shorts – it’s technically a romper.

Starr doll by Mattel.Inc

Akcesoria Starr są w kolorze żółtym , buty zaś, jak wspomniałam, czerwone. Akcesoria  to :  telefon,  grzebień, porcja lodów i  dwie spinki do włosów z gwiazdką,  a także mikrofon i tamburyn (Wiemy z opisu w Spriengfield High School Yearbook, że w szkolnym zespole muzycznym Starr  śpiewa i gra na tamburynie).

The accessories are yellow, while the shoes, as I already mentioned, are red.  Her accessories include: a phone, hair comb, ice cream, two hair clips with stars, plus a microphone and tambourine. (We know from the description in the Springfield High School Yearbook that Starr sings and plays the tambourine in the school band).

Starr dolls by Mattel

Akcesoria Starr – nie zostały rozpakowane – the unpacked plastic bag containing Starr’s accessories

Starr trzyma w ręku żółty podręcznik do matematyki, a od spodu pudełka są umieszczone 2 zeszyty do wyciśnięcia (punch out) : podpisane „historia” i „angielski”.

W pudełku znajduje się także egzemplarz Spriengfield High School Yearbook.

A oto strona z dołączonej do lalki instrukcji, pokazującej , jak zmontować akcesoria.

In her hand, Starr holds a yellow math book, and at the bottom of the box there are two punch-out notebooks labelled ‘history’ and ‘English’.

A copy of the Springfield High School Yearbook is also in the box. Here’s an enclosed instruction page, showing how to put all the accessories together.

Starr doll by Mattel.Inc

Starr doll by Mattel.Inc -instructions

Czyż nie jest piękna? Chciałoby się ujrzeć ten cudny facemold wskrzeszony. Można sobie wyobrazić, że gdyby Mattel nie przerwał produkcji serii, Starr zaistniałaby w innych odsłonach, w rozmaitych fryzurach, może w wersji balowej z makijażem…

Isn’t she beautiful? It would be lovely to see this facemold resurrected. You could just imagine, if Mattel didn’t stop Starr’s production, she would exist in various incarnations, with different hairstyles, perhaps in a ball version with makeup…

A w następnej notce: szczegółowy opis Kelley !

In the next post: detailed description of Kelley! Stay tuned.

Starr doll by Mattel.Inc

Kelley and Starr

 • Wszystkie  lalki oczywiście z mojej kolekcji / All dolls come from my personal collection 🙂

17 comments on “STARR doll by Mattel 1980-1981. STARR – niezwykła zwyczajna dziewczyna – the extraordinary ordinary girl

 1. Gośka
  05/09/2016

  Mam ich- ale dzięki Tobie wiem o nich teraz dużo więcej!

  • erynnis tages
   05/09/2016

   Cieszę się!

 2. Ala
  05/09/2016

  Świetny post, nie mogę się doczekać następnych :).

  • erynnis tages
   05/09/2016

   Dziękuję ^^ !

 3. INKA
  05/09/2016

  często postaci na pudełkach czy w katalogach są pięknie narysowane bądź namalowane – jak z bajki – a sama lalka owszem, ładna, ale kłuje niestety rozczarowaniem – w przypadku Starr i jej Koleżanek – jest całkiem odwrotnie –
  rysunek ciekawy i zachęcający – ale to pysiałek lalki wprost rozczula – przynajmniej mnie – pokochałam tę buźkę i nie broniłabym się przed żadną wersją – od dziś pragnę aż trzech :DDD

 4. INKA
  05/09/2016

  a czy ta twarz nie pojawiła się w serii Heart Family?!

  • erynnis tages
   05/09/2016

   Inka, twarz Starr nie pojawiła się jak dotąd nigdy więcej,ale za to twarz jej przyjaciółki czyli rudowlosej Kelley została wykorzystana w serii Heart Family. Będzie o niej w następnej notce. 😊

   • INKA
    05/09/2016

    ok, zajrzę, coby się dokształcić – ale jak się
    już pewnie domyślasz – pałam żarliwym
    uczuciem i do Kelly i do tych wykorzystanych 🙂

 5. fleurdolls
  06/09/2016

  A to jest mój pierwszy raz, kiedy widzę ten wpis w całej okazałości. Bo jak robie tłumaczenie, to zazwyczaj nie ma zdjęć, tylko sam tekst. Więc kiedy jest w końcu opublikowane… ZACHWYT. Grafika na pudełkach to oszołom. Powinien ktoś zrobić z tego plakat, powiesiłabym w domu! 😀

  • erynnis tages
   11/09/2016

   Prawda?! Uwielbiam grafikę z pudełek Starr, a te leżące postaci z książkami szkolnymi z boku pudełka to cudowny pomysł. Całość musiała wyglądać obłędnie, gdy wszystko było nowe, pudełka świeże i białe,pachnące nowością, jak czyste zeszyty.

   • fleurdolls
    14/09/2016

    Ja chyba sobie po prostu to namaluję (kiedyś ha ha). Te babki takie chude i długonogie, to się od razu rzuca w oczy. Jak Barbie! 😀

 6. Michał
  07/09/2016

  Tyle notek w tak krótkim czasie, rewelacja, jako wierny czytelnik czuję się rozpieszczony 🙂 I już nie mogę doczekać się większej ilości informacji o Starr i jej paczce. Dzięki Tobie można obejrzeć i poznać lalki, o które albo bardzo trudno, albo z innych powodów nie widzi się ich u siebie w kolekcji – to prześwietna możliwość, dziękuję 🙂 A sama Starr przeurocza, naprawdę szkoda, że tak uroczy facemold zbiera kurz. I dziś, kiedy nieraz wylewamy pomyje na Mattel, bo mamy wiele do zarzucenia nowym lalkom, to wielka szkoda, że nie wracają po rozum do głowy i nie studiują archiwów.

  • erynnis tages
   11/09/2016

   Cieszę się, że Starr Ci się podoba. Szczególną mam predylekcję do niej – i do całej serii. Mattel ostatnio dość aktywnie zaczyna czerpać ze swych archiwów i wskrzeszać moldy, więc jest nadzieja! Ale że też przez tyle lat nie korzystali z tej cudnej twarzy! Czemu, to odwieczna zagadka dla mnie.

 7. Pingback: Kelley, cute n’ clever – Kelley, piękna i mądra – the STARR dolls by Mattell 1980-1981 PART 2 | Blog by doll collector Erynnis_Tages

 8. Ania
  21/09/2016

  Z ciekawości poszukałam w sieci Crewdsona – niesamowite robi zdjęcia, bardzo mroczne. I kiedy wspomniałaś jeszcze o Kingu i liceum z małego miasteczka od razu nasunęła mi się na myśl Carrie… Ale to nie te klimaty 🙂
  Starr ma tak uroczą buźkę, że nie mam do niej takiego stosunku, jak do przemądrzałych cheerleaderek z filmów dla nastolatków 🙂 . Naprawdę szkoda, że Mattel nie kontynuował tej serii albo choćby nie użył tego moldu. To byłby szok, gdyby jednak sobie o nim teraz przypomniał – w końcu od dłuższego czasu wskrzesza dużo dawnych moldów, więc, kto wie…

  • erynnis tages
   26/09/2016

   Kto wie, jest świetna i nadal jest to twarzyczka aktualna!

 9. Pingback: Tracy, the zany artist -Tracy, zwariowana artystka – the STARR dolls by Mattell 1980-1981 PART 3 | Blog by doll collector Erynnis_Tages

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Erynnis Tages Flickr

Tags

50th Anniversary Skipper 1961 1964 1976 1979 1980 1981 1984 1985 1987 1989 1993 1995 1996 1998 Barbie 1999 Barbie 2001 2002 2006 2007 2009 2010 2011 2014 Barbie 2015 Barbie action doll action figure Action Figures Barbie Barbie's facemold barbie facemold barbie in india Barbie Ken Becky Belly Button Bill Greening Black party body booklet Byron Lars celebrity Chelsie Convention Dad designer doll DID Dinky Toys Disney Disney Villains Doll collection Dolls DOTW eighties Elise Elise Jolie Europe event expressions of india face mold facemold fashion fashion doll Fashionistas Fashionistas Barbie Fashion Royalty Film Director Barbie Film Director facemold Film Director feet First Skipper FR FR Homme FR MONOGRAM FR Nippon gareth pugh gender Generation Girl Barbie Generation Girl facemold Generation Girls Barbie GG Facemold Grandma Grandpa Heart Heart Family Heart Family Mom homme IFDC India Integrity Toys japan japanese Japanese Barbie japanese market Jason Wu Jazzie jenny karl lagerfeld karl lagerfeld barbie Kelley Ken ken doll Kenzie Kimono LanardToys Lego leo mattel licca Linda Kyaw Lukas lumberjack Ma-Ba ma-ba barbie MaBa Mackie headmold Madison male doll Matka Gertruda Mattel Mattell Maverick Mbili Michael michael jackson doll Million Dollar Man Misaki Monogram Mother Gothel Mother Gothel doll My scene Mystery Squad NuFace Pop Life Raw appeal Really Rad Barbie Samurai Shaun silkstone barbie Skipper Starr Superstar Barbie Superstar facemold takara Takara Barbie TeenSkipper the eighties Toy fair Tracy Vintage Vintage Skipper vintage Skipper facemold Westley Wheelchair Barbie Young Sweethearts Young Sweethearts Michael Melinda
%d blogerów lubi to: