Blog by doll collector Erynnis_Tages | Blog o lalkach Erynnis_Tages

Blog o lalkach i kolekcjonowaniu, głównie Barbie i Integrity Toys – kolekcjonerstwo w Polsce, dawne lata, wspomnienia, moja kolekcja Barbie, Fleur, Integrity Toys i innych. | Blog about collecting dolls in Poland. Doll collector in Poland. Blog in Polish and English: bilingual English/Polish notes.

Birmingham Toy Collectors Fair 27.09.2015 – relacja z Targu Zabawek w Birmingham

Today, a report from the Land of Plenty, or perhaps straight from Santa’s workshop – the Barry Potter Toy Fair in Birmingham. It’s England’s biggest toy collectors’ event, taking place at the NEC a few times a year. 

 ***Bilingual Polish/English post

I’ve been planning on going there for a long time, and talking to Aga about it for several years, and finally, it happened! I’m still stunned by the amount of toys filling the gigantic hall with all kinds of colours and shapes. We went there on Sunday September 27th, on a beautiful sunny day that still tasted of summer.

Dziś relacja z Krainy Obfitości, a może wprost z magazynu Świętego Mikołaja, czyli z Targu Zabawek w Birmingham. To największa w Anglii impreza dla kolekcjonerów zabawek. Targ odbywa się w centrum wystawienniczym NEC  kilka razy w roku. Od dawna już miałam zamiar tam się wybrać. Od kilku lat umawiałyśmy się z Agą na wspólną wyprawę do Birmingham i w końcu się udało! Wciąż jestem pod wrażeniem, oszołomiona tym strumieniem zabawek, które wypełniły gigantyczną salę feerią kolorów i kształtów. Trafiliśmy tam w niedzielę 27 września, w piękny, słoneczny dzień, mający jeszcze smak lata.

Każdy, kto myśli, że ma za dużo rzeczy (lalek/autek/pociągów/lego/misiów/wstaw dowolne) w domu, powinien odwiedzić ten targ. Odkryje wtedy, że ma mało rzeczy!

I odkryje coś jeszcze – że na pewnym poziomie nie jest wcale istotne, czy posiadamy coś, czy tylko to widzimy. Wszystkie te zabawki, gdy zgromadzone są w trudnej do ogarnięcia ilości, odrealniają się.  Staja się abstrakcją. Wielkim kolażem, artystyczną instalacją zbudowaną z lalek, autek, pociągów, misiów. Dopiero po dłuższej chwili oko wyławia rzeczy, które można chcieć lub bezinteresownie podziwiać (zwłaszcza gdy kosztują setki funtów, o co byśmy nie podejrzewali zardzewiałego metalowego stworka albo misia, który wiele przeżył.)

Anyone who thinks they have too much stuff at home (dolls, cars, trains, Lego, bears, fill in the blank), should visit this toy fair. They’ll find they have very little!

And, they’ll find something else – that, on a certain level, it isn’t important whether we own something, or just see something. All those toys, when gathered together in such hard to comprehend abundance, start to seem unreal. They become abstract. A huge collage, an art installation assembled from dolls, cars, trains and bears. Only after a long while the eye starts to focus on things you may want to buy, or simply admire (especially if they cost hundreds of pounds, a price you wouldn’t expect to pay for a rusty little figurine or a bear that’s been through a lot).

Spróbuję pokazać atmosferę targu. Zdjęcia robione z ręki, na szybko, bez artystycznych ambicji. Mam nadzieję, że choć po części, choć w drobnym ułamku odczujecie to, co najbardziej mnie zachwyciło i oszołomiło : Gargantuiczną Nadobfitość Wszystkiego. W historii sztuki określa się to terminem „horror vacui” – strach przed próżnią – a targowa sala doskonale ilustruje tę zasadę kompozycji, polegającą na zapełnianiu każdego fragmentu tła szczegółami.

Uwaga, ostrzegam:  dużo zdjęć, a to tylko mały fragment tego, co widziałam! Można było pstrykać na ślepo, mając pewność, że w kadrze znajdzie się bardzo dużo rzeczy! Jeśli macie powolny internet, poczekajcie, aż wszystkie zdjęcia się załadują, wrzucam dość duże. Zdjęcia po kliknięciu pojawią się w większym rozmiarze.

I’ll try to show you the atmosphere at this fair. The photos were shot from the hip, quickly, without artistic ambitions. I hope you’ll see, even if just a little, the thing that surprised and astounded me the most: gargantuan overload of everything. Art historians call it ‘horror vacui’ – the fear of the empty – and this fair perfectly illustrates the type of composition that fills every bit of space with details.

I’m warning you now: there are many pictures, and they represent only a small fraction of everything I saw. I could have taken them completely blind, knowing every one of them will capture many things. If your internet connection is slow, please wait until they all load, as they’re quite big. You can click on any picture to bring up a larger version.

Zacznijmy od początku. Sala, w której odbywa się targ, jest wielka jak hala dużego marketu typu Leclerc albo Tesco. A przecież to tylko cząstka gigantycznego centrum wystawienniczego, największego w Anglii! W tym samym czasie odbywało się tam wiele innych imprez, zjazd miłośników gier i kto wie co jeszcze – aby odnaleźć swoją salę, trzeba iść za drogowskazami.

Let’s start from the beginning. The hall where the fair takes place is as large as a supermarket, something like Leclerc or Tesco. And it’s only a small part of this gigantic exhibition centre, the largest in England! At the same time, in other parts of the building, other fairs were taking place, like an event for gamers, and who knows what else – to find your hall, you have to follow the signs.

wejście na salę, w której odbywa się targ:

Entrance to the fair hall:

NEC- Birmingham Toy Fair 27th September 2015dollcollector.wordpress.com

NEC- Birmingham Toy Fair 27th September 2015 dollcollector.wordpress.com

Wchodzimy i przed naszymi oczami otwiera się widok na ogromna salę, oświetloną pomarańczowym światłem .

Wielkie stoiska uginają się pod zabawkami – a takich stoisk jest tutaj 600!

Upon entering, we see an enormous space, lit by orange light

Huge stands are loaded with toys – and there are 600 stands in total!

NEC- Birmingham Toy Fair 27th September 2015 dollcollector.wordpress.com

Na targ należy wybrać się z samego rana – obejście całej sali zajmuje kilka godzin! Gdy robimy drugi, szybki obchód sali, wystawcy już pakują swoje skarby – to moment na targowanie się i kupienie czegoś taniej.

It’s advisable to arrive at the fair first thing in the morning – a walk around the entire hall takes several hours! When we took our second quick walk around the hall, the exhibitors were already packing up their stands – it’s a good time to bargain and buy something for less.

Krótkie podsumowanie:

jest sporo starych zabawek, również przedwojennych, są misie, bardzo duża reprezentacja autek i pociągów oraz mocna sekcja action figures, zwłaszcza Star Wars. Oraz oczywiście Lego.

lalek jest mniej, niż autek

w ogóle nie było Barbie, widziałam tylko kilka trupków, było za to nieco Sindy, także NRFB

jest naprawdę dużo autek

jest jeszcze więcej autek

na targu widziałam bardzo dużo starszych ludzi; angielscy emeryci musza pasjonować się kolekcjonerstwem zabawek – uroczy i wzruszający był widok starszych pań i panów buszujących w pudłach z autkami albo wyszukujących figurki Star Wars. Zachwyca mnie to. W Polsce seniorzy maja raczej inne zainteresowania, ale jestem pewna, że gdy nasze pokolenie osiągnie wiek emerytalny, my również nie porzucimy naszych kolekcji i będziemy odwiedzać takie targi. Było też sporo dzieci, Aga powiedziała, że więcej, niż w poprzednich edycjach. Żadne dziecko nie wyglądało na znudzone. To targ dla ludzi w każdym wieku.

A short summary:

There are lots of old toys, even from pre-war times, bears, lots of cars and trains, and a big selection of action figures, especially Star Wars. And, of course, Lego.

There are far fewer dolls than cars.

I didn’t see any Barbies, only a few used ones, but there were a few Sindys, including NRFB.

There were lots of cars

And even more cars

At the fair, I saw many older people – English seniors must be much involved in toy collecting. It was a charming and touching sight of so many older ladies and gentlemen rummaging through boxes of cars or sorting through Star Wars figurines. I’m very impressed by this. In Poland, the seniors have rather different hobbies, but I’m sure when our generation reaches the pension age, we won’t abandon our collections and we’ll visit such toy fairs. There were lots of children too, Aga said more than she’s ever seen before. None of them looked bored. This fair is for people of every age.

NEC- Birmingham Toy Fair 27th September 2015 dollcollector.wordpress.com

NEC- Birmingham Toy Fair 27th September 2015 dollcollector.wordpress.com

NEC- Birmingham Toy Fair 27th September 2015dollcollector.wordpress.com

NEC- Birmingham Toy Fair 27th September 2015 dollcollector.wordpress.com

NEC- Birmingham Toy Fair 27th September 2015 dollcollector.wordpress.com

NEC- Birmingham Toy Fair 27th September 2015 dollcollector.wordpress.com

NEC- Birmingham Toy Fair 27th September 2015 dollcollector.wordpress.com

NEC- Birmingham Toy Fair 27th September 2015dollcollector.wordpress.com

NEC- Birmingham Toy Fair 27th September 2015 dollcollector.wordpress.com

NEC- Birmingham Toy Fair 27th September 2015 dollcollector.wordpress.com

zagadka: znajdź w kadrze miejsce bez zabawek 🙂

A challenge: find a toy-free place in this photo :

NEC- Birmingham Toy Fair 27th September 2015 dollcollector.wordpress.com

Zachwyciły mnie przedwojenne zabawki – blaszane, nakręcane cudeńka, niezwykle dekoracyjne. Są bardzo cenne, przyjechały wraz z całą ochronną gablotką. Można sobie wyobrazić, ze takimi zabawkami bawiły się dzieci z książek Agathy Christie.

I was enchanted by pre-war toys – tin, wind-up little wonders, extremely decorative. They were very valuable, and arrived in their own safe display case. You can imagine the children from Agatha Christie novels playing with toys like these.

NEC- Birmingham Toy Fair 27th September 2015dollcollector.wordpress.com

Pradziadek Kaczora Donalda. wygląda trochę groźnie

Donald Duck’s great grandfather looks rather intimidating

NEC- Birmingham Toy Fair 27th September 2015dollcollector.wordpress.com NEC- Birmingham Toy Fair 27th September 2015dollcollector.wordpress.com

NEC- Birmingham Toy Fair 27th September 2015dollcollector.wordpress.com

NEC- Birmingham Toy Fair 27th September 2015 dollcollector.wordpress.com

Tańczący klaun – miły pan nakręcił go specjalnie dla nas.

A dancing clown – the nice seller wound him up especially for us

NEC- Birmingham Toy Fair 27th September 2015 dollcollector.wordpress.com

NEC- Birmingham Toy Fair 27th September 2015dollcollector.wordpress.com

na targu królują autka. Raj dla miłośników autek -kojarzy się to chwilami z parkingiem koło lotniska, widzianym z samolotu!

Cars are kings of this fair. It’s a paradise for car lovers – sometimes it looks just like a parking lot next to an airport, viewed from a plane!

NEC- Birmingham Toy Fair 27th September 2015 dollcollector.wordpress.com

NEC- Birmingham Toy Fair 27th September 2015 dollcollector.wordpress.com

NEC- Birmingham Toy Fair 27th September 2015 dollcollector.wordpress.com

NEC- Birmingham Toy Fair 27th September 2015 dollcollector.wordpress.com

NEC- Birmingham Toy Fair 27th September 2015 dollcollector.wordpress.com

NEC- Birmingham Toy Fair 27th September 2015 dollcollector.wordpress.com

NEC- Birmingham Toy Fair 27th September 2015 dollcollector.wordpress.com

NEC- Birmingham Toy Fair 27th September 2015 dollcollector.wordpress.com

NEC- Birmingham Toy Fair 27th September 2015 dollcollector.wordpress.com

NEC- Birmingham Toy Fair 27th September 2015 dollcollector.wordpress.com

NEC- Birmingham Toy Fair 27th September 2015 dollcollector.wordpress.com

NEC- Birmingham Toy Fair 27th September 2015 dollcollector.wordpress.com

NEC- Birmingham Toy Fair 27th September 2015 dollcollector.wordpress.com

Autka budzą namiętność niezależnie od wieku. Bo z tego się nie wyrasta.

People of all ages are inspired by the cars. I guess you don’t grow out of it.

NEC- Birmingham Toy Fair 27th September 2015 dollcollector.wordpress.com

NEC- Birmingham Toy Fair 27th September 2015 dollcollector.wordpress.com

Roboty

Robots!

NEC- Birmingham Toy Fair 27th September 2015dollcollector.wordpress.com

Żaby! I to cała orkiestra.

Frogs! A whole frog orchestra.

NEC- Birmingham Toy Fair 27th September 2015dollcollector.wordpress.com

Gdyby ten pan miał rude włosy, wyglądałby jak Tusk!

If this man had red hair, he’d look like our Premier Tusk!

NEC- Birmingham Toy Fair 27th September 2015 dollcollector.wordpress.com

NEC- Birmingham Toy Fair 27th September 2015 dollcollector.wordpress.com

NEC- Birmingham Toy Fair 27th September 2015 dollcollector.wordpress.com

NEC- Birmingham Toy Fair 27th September 2015 dollcollector.wordpress.com

NEC- Birmingham Toy Fair 27th September 2015 dollcollector.wordpress.com

NEC- Birmingham Toy Fair 27th September 2015 dollcollector.wordpress.com

NEC- Birmingham Toy Fair 27th September 2015 dollcollector.wordpress.com

NEC- Birmingham Toy Fair 27th September 2015 dollcollector.wordpress.com

NEC- Birmingham Toy Fair 27th September 2015 dollcollector.wordpress.com

NEC- Birmingham Toy Fair 27th September 2015 dollcollector.wordpress.com

NEC- Birmingham Toy Fair 27th September 2015 dollcollector.wordpress.com

NEC- Birmingham Toy Fair 27th September 2015 dollcollector.wordpress.com

NEC- Birmingham Toy Fair 27th September 2015 dollcollector.wordpress.com

NEC- Birmingham Toy Fair 27th September 2015 dollcollector.wordpress.com

NEC- Birmingham Toy Fair 27th September 2015 dollcollector.wordpress.com

NEC- Birmingham Toy Fair 27th September 2015 dollcollector.wordpress.com

NEC- Birmingham Toy Fair 27th September 2015 dollcollector.wordpress.com

NEC- Birmingham Toy Fair 27th September 2015 dollcollector.wordpress.com

NEC- Birmingham Toy Fair 27th September 2015 dollcollector.wordpress.com

NEC- Birmingham Toy Fair 27th September 2015 dollcollector.wordpress.com

NEC- Birmingham Toy Fair 27th September 2015 dollcollector.wordpress.com

NEC- Birmingham Toy Fair 27th September 2015 dollcollector.wordpress.com

Bardzo spodobało mi się stoisko z realistycznymi figurkami żołnierzy w skali 1:6 , odwzorowanych z niebywała dokładnością. Szczególnie przyciągali wzrok niemieccy żołnierze z drugiej wojny światowej. Na stronie wystawcy można zobaczyć zbliżenia twarzy niektórych figurek – wyglądają jak żywi . Cudowne są wszystkie drobiazgi, biurko, maszyna do pisania – wiele z tych rzeczy bardzo by mi się przydało dla moich lalek.

I was very impressed with a stall showing realistic soldier figures in 1:6 scale, made with unbelievable attention to detail. Especially noteworthy were German soldiers from the 2nd World War. They looked as if they were real. There were beautiful detailed dioramas, like desks, a typewriter – my own dolls could use many of these things.

NEC- Birmingham Toy Fair 27th September 2015 dollcollector.wordpress.com

NEC- Birmingham Toy Fair 27th September 2015 dollcollector.wordpress.com

NEC- Birmingham Toy Fair 27th September 2015 dollcollector.wordpress.com

NEC- Birmingham Toy Fair 27th September 2015 dollcollector.wordpress.com

NEC- Birmingham Toy Fair 27th September 2015 dollcollector.wordpress.com

Spójrzcie na te miniaturowe agrafki, nożyczki, strzykawki. Nie zapomniano o żadnym szczególe. Nawet dzbanek z hitlerowskim znakiem, widziałam kiedyś taki w antykwariacie.

Look at these tiny pins, scissors, syringes. They didn’t omit a single detail. There’s even a jug with a swastika, I once saw one just like it in a vintage shop.

NEC- Birmingham Toy Fair 27th September 2015 dollcollector.wordpress.com

Cała medyczna grupka należy do serii DRAGON IN DREAMS – DID – 1/6 – WORLD WAR II – GERMAN – WAFFEN SS MEDIC OPERATION

Można pozachwycać się profesjonalnymi zbliżeniami twarzy figurek na stronie właściciela stoiska. Enjoy!

The whole medical team belongs to the Dragon in Dreams line – DID – 1/6 – World War II – German – Waffen SS Medic Operation

You can see the professional closeup portraits of the figures on the seller’s own website.

NEC- Birmingham Toy Fair 27th September 2015 dollcollector.wordpress.com

Po prostu marzę o takiej maszynie do pisania! Można ją kupić za około 40 funtów.

I’m dreaming of this typewriter! It can be bought for around £40.

NEC- Birmingham Toy Fair 27th September 2015 dollcollector.wordpress.com

Chcę też tego psa!

I also want the dog!

NEC- Birmingham Toy Fair 27th September 2015 dollcollector.wordpress.com

A oto Churchill:

And here’s Churchill.

NEC- Birmingham Toy Fair 27th September 2015 dollcollector.wordpress.com

NEC- Birmingham Toy Fair 27th September 2015 dollcollector.wordpress.com

Obok żołnierze z nieco dawniejszej epoki. Przyznaję się, nie wiem co to za jedni! Ale rozśmieszył mnie napis „please do not touch” „Nie dotykać” To samo mógłby powiedzieć Techrat na targu elektronicznych gadżetów. I to samo ja piszę na kartce przy moich lalkach podczas zjazdów DollPlaza. Choć co prawda ja piszę trochę innymi słowami ^^

Then, some soldiers from even earlier years. I have to admit, I don’t know who they are. But I was amused by the ‘please do not touch’ sign. Techrat could say the same at an electronic gadget fair.^^

NEC- Birmingham Toy Fair 27th September 2015 dollcollector.wordpress.com

Patrzcie na te szczegóły! Właściciel stoiska z duma demonstruje te małe arcydzieła.

Just look at those details! The owner proudly shows off his little masterpieces.

NEC- Birmingham Toy Fair 27th September 2015 dollcollector.wordpress.com

Spędziłam tam sporo czasu, ale trzeba porzucić militarne stoisko, zegar tyka, czas ucieka, a cała sala jeszcze nie obejrzana!

I spent much time there, but eventually had to abandon the military table, the clock was ticking, time was runing out, and I still hadn’t seen everything!

NEC- Birmingham Toy Fair 27th September 2015 dollcollector.wordpress.com

NEC- Birmingham Toy Fair 27th September 2015 dollcollector.wordpress.com

Zachwycałam się ludzikiem lego-jednorożcem, a dopiero przeglądając zdjęcia zauważyłam ludzika lego przebranego za hot doga! Na szczęście na zdjęciu Agi widać go lepiej.

I was impressed by the Lego Unicorn minifig, but only looking at the pictures later I discovered the Hot Dog minifig! Luckily, you can see him better in Aga’s pictures below.

NEC- Birmingham Toy Fair 27th September 2015 dollcollector.wordpress.com

NEC- Birmingham Toy Fair 27th September 2015 dollcollector.wordpress.com

Warto zaglądać pod stoły. W pudłach leżą tak zwane „okazje”, czasem można coś ciekawego wygrzebać.

It’s worth looking under the tables. Many boxes contain real bargains, and sometimes you can find something really interesting.

NEC- Birmingham Toy Fair 27th September 2015 dollcollector.wordpress.com

A co tu się odbywa?

And what’s happening here?

NEC- Birmingham Toy Fair 27th September 2015 dollcollector.wordpress.com

NEC- Birmingham Toy Fair 27th September 2015 dollcollector.wordpress.com

nakręcany ślimak

A wind-up snail

NEC- Birmingham Toy Fair 27th September 2015 dollcollector.wordpress.com

A to co? Six milion Dollar Man? no cóż, teraz nie wygląda nawet na One Dollar Man, ale kto wie…

And what’s this? Six Million Dollar Man? Well, right now he doesn’t even look like One Dollar Man, but who knows…

NEC- Birmingham Toy Fair 27th September 2015 dollcollector.wordpress.com

-Wy oglądajcie, ja sobie odpocznę!

„- Keep looking, I need to take a break!”

NEC- Birmingham Toy Fair 27th September 2015dollcollector.wordpress.com

Było naprawdę cudownie!

It was really wonderful!

To cieszy, że nie wszystkie zabawki kończą tak, jak ta porzucona w wodzie piłka. Niektóre trafiają na Targ Zabawek.

It makes me glad to see that not all toys end up like this football, abandoned in the water. Some toys make it to the fair.

ball

 (Zdjęcie z piłką z dedykacją specjalną dla Agi!)

*—–*—–*—–*—–*

A teraz zgadnijcie, co przywiozłam?

lalki?

ależ skąd.

no tak. przywiozłam …autka!

And now, guess what I bought?

Dolls?

Oh no.

Yes, I bought… cars!

W tym piękny żelazny traktorek z lat 50 – Dinky Toys Field Marshall nr 301

A beautiful metal tractor from the 1950s – Dinky Toys Field Marshall nr 301

cars1_

oraz… hmmm…cztery Vadery.

And… hmmm…. four Vaders.

vaders

Tuż po powrocie zabrałam się za robienie przetworów z papryki, stąd do sesji pamiątkowej zaplątały się też papryczki.

As soon as I came back I started making pickled paprika, that’s why this post also includes a paprika photo.

tractor1_

tractor2_

cocacola_

japan_car_

Ten autek to prezent od Agusi! Dziękuję!

And this car is a gift from Aga. Thank you!

green_car_

A na deser:

And, for dessert:

Zdjęcia Agi Fleurdolls, zrobione czarodziejskim telefonem (Aga mówi, że nie czarodziejski tylko zwyczajny Samsung S4.)

Photos taken by Aga Fleurdolls, using her magic phone (Aga says it’s not really magic, it’s just a Samsung S4).

OK Widocznie to Aga jest magiczna, a nie telefon!

Tu dobrze widać ludzika – hotdoga!

Here you can clearly see the Hot Dog Lego minifig.

20150927_143359

20150927_143359 kopia

I dużo więcej! And a lot more…

 you can click on any picture to bring up a larger version.

20150927_113243g 20150927_113252d 20150927_132030 20150927_123536e 20150927_123826a 20150927_123857a 20150927_123913f 20150927_124014f 20150927_124123f 20150927_124136 20150927_125256 20150927_131509 20150927_131555  20150927_142730 20150927_143125 20150927_111801r20150927_143234 20150927_143251 20150927_114341c   20150927_162328

A na koniec pytanie, czy coś Wam wpadło w oko?

I drugie: czy bez problemu widzicie zdjęcia? cos dziwnego się dzieje dziś u mnie z netem

***Ekspresowe tłumaczenie na angielski to dzieło niezrównanej Agi Fleurdolls . dziękuje ❤

***English translation by my beloved friend Agnes – thank you Aga! ❤

7 comments on “Birmingham Toy Collectors Fair 27.09.2015 – relacja z Targu Zabawek w Birmingham

 1. Kaya
  16/10/2015

  Jednak serce drga na widok Star Wars i Vadera, ale najszybciej zabiło na widok stłoczonych Barbie w pudełku. ech Nie pozbyłam się wirusa chciejstwa. Świetne zdjęcia i opis. Dziękuję za podzielenie się wrażeniami z wyjazdu.

  • erynnis tages
   16/10/2015

   Oj to nasze chciejstwo 🙂 Ja w przytłoczeniu tymi wszystkimi bodźcami zapomniałam chcieć 🙂 Ale po powrocie żałowałam, że nie kupiłam Babci Heart Family, która walała się w jednym z pudełek. Powiedziałam sobie ” wezmę, zawsze chciałam zrobić reroot babci!” Ale za chwile przyszła myśl „ej, będzie leżeć, jak dziesiątki innych lalek, którym od dziesięciu lat planuję zrobić reroot. Nie będę jej na to skazywać!” I poszłam.

 2. Paulaart18
  16/10/2015

  Swietna relacja 😉

 3. Stary_Zgred
  17/10/2015

  Ach, żołnierze od firmy DID! I dioramy w których ich osadzono! Aż mi się oczy do nich śmieją. I do starych lalek, przez niektórych uznawanych za przerażające (chodzi mi o zębate dziewuszki).
  Wiele z zaprezentowanych na targu zabawek to chyba egzemplarze, które śmiało można byłoby uznać za muzealne – a tu można je dotknąć, sfotografować, kupić, albo wchłonąć w zasoby pamięci i cieszyć się potem, że się je widziało i zna. Przecudowna sprawa!
  Zastanawiam się, czy w Polsce ludzie poszliby na takie targi zabawek i bez wahania sama sobie odpowiadam – oczywiście że tak! I kłębili by się wśród stoisk tak samo jak w Birmingham 🙂

  • erynnis tages
   02/11/2015

   Zgredku tez się nieraz zastanawiałam, czy u nas w Polsce takie targi miałyby powodzenie. Na pewno tak, zwłaszcza jeśli byłyby obfite stoiska z zabawkami z PRL i różne fajne przedwojenne zabawki. To byłaby cudowna sprawa. Mógłby być duży sukces. Może sama bym wynajęła stoisko, żeby wreszcie przetrzebić kolekcję ze zbędnych egzemplarzy, do czego się zbieram od dawna.

   a lalki – zębatki bardzo lubię. Byłyśmy 2 lata temu z Aga na targu poświęconym wyłącznie lalkom i misiom i wtedy nie opanowałam chciejstwa. kupiłam najbardziej zębatą lalę jaka była, po prostu rekina. Choć nie znam się na dużych lalkach i ich nie zbieram, to jej specyficzny urok mnie powalił. Kupiłam też wtedy murzynka , który nie tylko ma zęby, ale i pokazuje język (ruchomy język) No jak nie kupić takiego cuda?
   Nigdy nie napisałam notki o tamtym targu, bo zdjęcia były bardzo ciemne – wzięłam za słaby aparat, by podołał mrocznej sali, ale może warto je wygrzebać.

 4. Dollbby
  23/10/2015

  tyyyyle dobroci w jedym miejscu!! ❤

  • erynnis tages
   02/11/2015

   🙂 można było utonąć w zabawkach!

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Informacja

This entry was posted on 16/10/2015 by in 2015, Toy fair and tagged , , , , , , , .

Erynnis Tages Flickr

Tags

50th Anniversary Skipper 1961 1964 1976 1979 1980 1981 1984 1985 1987 1989 1993 1995 1996 1998 Barbie 1999 Barbie 2001 2002 2006 2007 2009 2010 2011 2014 Barbie 2015 Barbie action doll action figure Action Figures Barbie Barbie's facemold barbie facemold barbie in india Barbie Ken Becky Belly Button Bill Greening Black party body booklet Byron Lars celebrity Chelsie Convention Dad designer doll DID Dinky Toys Disney Disney Villains Doll collection Dolls DOTW eighties Elise Elise Jolie Europe event expressions of india face mold facemold fashion fashion doll Fashionistas Fashionistas Barbie Fashion Royalty Film Director Barbie Film Director facemold Film Director feet First Skipper FR FR Homme FR MONOGRAM FR Nippon gareth pugh gender Generation Girl Barbie Generation Girl facemold Generation Girls Barbie GG Facemold Grandma Grandpa Heart Heart Family Heart Family Mom homme IFDC India Integrity Toys japan japanese Japanese Barbie japanese market Jason Wu Jazzie jenny karl lagerfeld karl lagerfeld barbie Kelley Ken ken doll Kenzie Kimono LanardToys Lego leo mattel licca Linda Kyaw Lukas lumberjack Ma-Ba ma-ba barbie MaBa Mackie headmold Madison male doll Matka Gertruda Mattel Mattell Maverick Mbili Michael michael jackson doll Million Dollar Man Misaki Monogram Mother Gothel Mother Gothel doll My scene Mystery Squad NuFace Pop Life Raw appeal Really Rad Barbie Samurai Shaun silkstone barbie Skipper Starr Superstar Barbie Superstar facemold takara Takara Barbie TeenSkipper the eighties Toy fair Tracy Vintage Vintage Skipper vintage Skipper facemold Westley Wheelchair Barbie Young Sweethearts Young Sweethearts Michael Melinda
%d blogerów lubi to: