Blog by doll collector Erynnis_Tages | Blog o lalkach Erynnis_Tages

Blog o lalkach i kolekcjonowaniu, głównie Barbie i Integrity Toys – kolekcjonerstwo w Polsce, dawne lata, wspomnienia, moja kolekcja Barbie, Fleur, Integrity Toys i innych. | Blog about collecting dolls in Poland. Doll collector in Poland. Blog in Polish and English: bilingual English/Polish notes.

vintage Ken vs Repro -vintage 1961 Ken doll in comparison with his reproduction czyli porównanie Pierwszego Kena z jego reprodukcją

Vintage Ken vs Repro -vintage 1961 First Ken doll in comparison with his reproduction

This is a bilingual post,  Polish and English

Porównanie oryginalnego Pierwszego Kena z 1961 roku ze współczesną  reprodukcją

 

timetravellers blo colTimetravellers. The First Ken from 1961 (left-hand side) versus Reproduction Ken from 2006 (right-hand side). Podróżnicy w czasie – spotkanie. Pierwszy Ken z 1961 (po lewej) i Reprodukcja Ken z 2006 (po prawej).

Po długiej przerwie czas na obiecywane od 2 lat porównanie Kena nr 1 z reprodukcją.

Notkę tę obiecywałam w 2011 roku na 50te urodziny Kena, ale…

…ale nie wiem, kiedy nastał rok 2013. Czas mija nieubłaganie, odmierzany kolejnymi rocznicami. Po 50tych urodzinach Barbie (1959-2009) i Kena (1961-2011) możemy się spodziewać 50tych urodzin Midge (zrodzona w 1963), Skipper (również 63) i pozostałych postaci (np. w 2016 będą 50 urodziny Francie), co szczęśliwie zapełni nam czas aż do 60tych urodzin ikony lalek- i cały cykl zacznie się od początku.

Z okazji 50tych urodzin Kena w 2011 roku nie mogło oczywiście zabraknąć kolejnej reprodukcji Pierwszego Kena.

It’s been a while – here’s the comparison of #1 Ken with his reproduction I promised to write 2 years ago.
 
I promised to write about this in 2011 for Ken’s 50th birthday, but…
 
… but I don’t know how  it’s now 2013. Time is unstoppable, marked by anniversaries. After Barbie’s 50th birthday (1959 – 2009) and Ken’s 50th birthday (1961-2011) we should expect Midge’s 50th birthday (she was born in 1963), Skipper’s (also 1963), and other personalities’ (for example, Francie will have her 50th birthday in 2015), which will happily fill the time until the icon’s 60th birthday – and the whole cycle will begin again!
 
Ken’s 50th birthday wouldn’t  be properly celebrated without yet another reproduction.
Krótkie info na temat Pierwszego Kena
Short intro to First Ken

Dla laików i nowych w temacie krótka informacja: pierwszy Ken powstał w 1961 roku, nosił czerwone szorty, korkowe klapki i miał flockowane włosy, które pod wpływem wody od razu odklejały się, co niestety spowodowało przedwczesne wyłysienie tysięcy lalek. Mattel zastąpił w następnym roku flockową fryzurę włosami moldowanymi, gumowymi. Charakterystyczny flock, przypominający w dotyku meszek brzoskwini sprawił, że Pierwszego Kena nazwano ‚fuzzy headed’. Katalogowy numer Pierwszego Kena to #750. Ken nr 1 dla wielu jest wciąż najpiękniejszym Kenem w historii i cudownym odzwierciedleniem ideału urody owych lat- w zasadzie panował wtedy jeszcze klimat końca lat 50tych. Podobnie jak Barbie, Ken od początku oferowany był jako brunet lub blondyn- do wyboru. Trafiały się tez wersje Pierwszego Kena z jasno brązowawym, złamanym odcieniem włosów zwanym brownette.

The First Ken, 1961, brunette versionThe First Ken, 1961, brunette version

Polecam bogatą w informacje stronę Jefa, poświęconą wyłącznie Kenom, gdzie znajdziecie szczegółowe opisy początków Kena: http://www.manbehindthedoll.com/

A short summary for the uninitiated and newbies: the first Ken appeared in 1961, dressed in red trunks, cork sandals, had flocked hair which unfortunately fell off at first contact with water, causing thousands of dolls to bald immediately and prematurely. The following year, Mattel replaced the flocked hair with molded rubber hair. The signature flock, similar in texture to peach fuzz, gave the first Ken a nickname „fuzzy headed”. The first Ken’s catalogue number is #750. Ken #1 is still to many the most beautiful Ken ever, and a wonderful reflection of a male ideal of those years – when the 1950s style was still prevalent. Similar to Barbie, Ken was sold with a choice of blond or dark hair. Some versions of the first Ken had light brown hair, in a shade called „brownette”.
If you want to know more about the beginning of Ken, please visit the wonderful website dedicated exclusively to Ken dolls and maintained by Jef: http://www.manbehindthedoll.com/
Mattelowskie powroty do Pierwszego Kena
Mattel’s returns to First Ken

Reprodukcji Kena vintage było w historii Mattela kilka. Jednak reprodukcja Pierwszego Kena w oryginalnym stroju pojawiła się stosunkowo późno -w 2006 roku. (Zwróćmy uwagę, że reprodukcja Pierwszej Barbie pojawiła się na sklepowych półkach w 1994 roku! Biedny Pierwszy Ken musiał czekać na ten zaszczyt 12 lat.) Najwcześniejszą wariacją na temat Pierwszego Kena był porcelanowy Ken, wykonany dla uhonorowania jego 30 urodzin w 1991 roku- było to jednak tylko dość luźne nawiązanie do moldu vintage- Ken miał nowe, muskularne ciało, odziedziczone potem przez Kena sikstone. Bardzo swobodną interpretacją vintagowego face moldu był też oczywiście Silkstone Ken (2002) i Modern Circle Ken (2003).

The vintage Ken was reproduced a few times in Mattel’s history. However, a true reproduction of Ken wearing a
copy of his original outfit was issued relatively late – in 2006. (It’s worth noting that the first reproduction of #1 Barbie
appeared in stores in 1994! Poor First Ken had to wait 12 years for this honour.) The earliest variation of the First Ken was a porcelain Ken, created for his 30th birthday in 1991, however it was only loosely referred to the
original – Ken had a new muscular body, later inherited by Silkstone Ken. A very free interpretation of Ken’s vintage mold was also used for Silkstone Ken (2002) and Modern Circle Ken (2003).
Ken dolls inspired by facemold of The First Ken: 1991 porcelain 35th Anniversary Ken, 2002 Silkstone BFMC Fashion Insider Ken, 2003 Modern Circle Ken. None of them are literal repro of the original vintage Ken mold.Ken dolls inspired by facemold of The First Ken – from the left: 1991 porcelain 35th Anniversary Ken, 2002 Silkstone BFMC Fashion Insider Ken, 2003 Modern Circle Ken. None of them are literal repro of the original vintage Ken mold.

Jednak pierwszą dosłowną reprodukcją Pierwszego Kena był dopiero 45th Anniversary Ken z 2006 roku – odtwarzał pierwszego Kena z 1961 roku wraz ze zreprodukowanym pudełkiem i kopią oryginalnego stroju. Wypuszczony w 2011 roku na Pięćdziesięciolecie zestaw zawierający reprodukcję Pierwszego Kena wraz z kopią ubranka Victory dance , oraz inne reprodukcje Kena bazują na reprodukcji z 2006 roku. Warto się więc przyjrzeć z bliska, na ile wierne jest to odtworzenie.

The first faithful reproduction of First Ken was the 45th Anniversary Ken from 2006 – a reproduction of the 1961 Ken including the box and the original outfit. The 50th Anniversary Ken from 2011 in a set containing a copy of the Victory Dance outfit, and other Ken reproductions are based on the 2006 reproduction. It’s therefore worth it to have a closer look at just how faithful this reproduction is.
45th anniversary Ken

45th anniversary Ken

Czas dokonać szczegółowego porównania I Kena z 1961 roku z flockowanymi włosami, zwanego ‘fuzzy head’ z jego reprodukcją z 2006 roku.

It’s time for a detailed comparison between the First Ken from 1961 with flocked „fuzzy head” hair, and his reproduction from 2006.
Pierwszy Ken i Repro Ken-porównanie
First Ken and Repro Ken – a comparison

Już na pierwszy rzut oka widać różnice! Oryginalny Ken jest po prostu inny. Szlachetność starego plastiku, dystyngowana twarz, elegancja stonowanego koloru-to oryginał. Tego się nie da odtworzyć. Współczesne tworzywo, współczesna technologia powodują, że repro wygląda…no cóż…współcześnie. Jest piękny, ale jest dzisiejszy! Co więcej- przy dokładnej analizie widać, że mold ciała i główki jest naprawdę nieco inny, inne są proporcje- to nie kopia – to reprodukcja . To tak, jakby temperowy obraz z XVII wieku namalować współcześnie akrylem. Tylko część cech oryginału ma szansę zostać odwzorowana.

The differences are obvious at first glance! The original Ken is simply different. The fine quality of the old plastic, distinguished facial features, the elegant hue – that’s the original. These things can’t be replicated. Modern plastics and modern production technology give the reproduction… well… a modern look. He’s beautiful, but he’s modern! Moreover – detailed analysis will show that the head and body molds are a bit different, and so are the proportions – it’s not a copy, it’s a reproduction. It’s like repainting an old masterpiece from 17th century with acrylics today. Only some of the original characteristics can be preserved.

Różnice są widoczne we wszystkich szczegółach- reprodukcja tylko w ogólnych zarysach przypomina pierwowzór.

The differences are noticeable in all details – the reproduction is faithful to the original only in its overall form.

Head  –Główka

first_vs_repro_faces

vintage 1961 Ken vs 2006 repro Ken. Po lewej Pierwszy Ken, po prawej – reprodukcja.

Oprócz różnicy kolorytu i samej faktury plastiku różni się z lekka kształt i wielkość główki, widać też od razu różnice kształtu szyi.

Aside from differences in plastic colour and texture, there is a slight difference in the shape and size of the head and a very obvious difference in the shape of the neck.

Główka reprodukcji jest wyraźnie większa, ale to nie tylko rozmiar, widać że mold został wykonany ponownie, nie jest ten sam.

Reproduction head is noticeably larger, but it’s not just the size – it’s obvious that the mold is not the same, it was re-made.

Z profilu różnica wielkości i proporcji główek jest jeszcze bardziej widoczna.

The difference in size is even more obvious in profile.
Vintage 1961 Ken and 2006 Reproduction - the difference in the shape and proportions. Repro's head is a little bigger. Różnice w kształcie i proporcji- głowa reprodukcji jest większa.

Vintage 1961 Ken and 2006 Reproduction – the difference in the shape and proportions. Repro’s head is a little bigger. Różnice w kształcie i proporcji- głowa reprodukcji jest większa.

Widać wyraźnie inny kształt główki, duże różnice przy brodzie i ustach. Im bardziej się im przygladam, tym bardziej te lalki się różnią! Główka reprodukcji jest większa, oryginalny Ken ma dłuższa i węższa główkę.

Discrepancies in head shape, chin and mouth are clearly visible. The more I look at them, the more I notice this! The reproduction head is larger, while the original Ken’s head is longer and narrower.

Eyes –Oczy

Oczywiście ogromna różnica ujawnia się sposobie namalowania oczu (i ust). Tu różnica z założenia musi być duża, gdyż sama technika nakładania facepaintu jest odmienna. Wczesne vintagowe lalki miały twarze malowane ręcznie (nawet jeśli z użyciem szablonów), współczesna reprodukcja ma farbę natryskiwaną maszynowo. To od razu widać. Gdy przyglądamy się oczom obu Kenów-zauważamy, że inna jest faktura farby, inny jej połysk. Inne są też proporcje źrenic, ale być może egzemplarz, który stanowił podstawę reprodukcji miał właśnie tej wielkości źrenice. Cudem vinatgowych lalek jest fakt, ze każda jest lekko inna. Odcień tęczówek jest podobny, choć mój egzemplarz vintagowego Kena ma tęczówkę o stopień ciemniejszą niż repro.

As expected, there is a huge difference in the eyes (and mouth). Here we can almost expect this, as the whole technique of applying facepaint has changed. Early vintage dolls had hand painted faces, while modern dolls’ faces are mechanically spray-painted. This is immediately noticeable. When we look closely at both Kens’ eyes, we see different paint texture, different sheen. The pupils are also different, but perhaps this is related to the pupil size of the doll used as a prototype for the reproduction. The wonderful thing about vintage dolls is that each one is slightly different. The irises have a similar shade, although my vintage Ken’s irises are one shade darker than his reproduction’s.
first_vs_repro_eye

1961 Ken’s eye and 2006 repro Ken’s eye. Find the difference!

Flock

Bardzo duża różnica to włosy- flock jest kompletnie inny, inna jest długość włosków!

There is a big discrepancy in the hair – the flock is completely different, and so is the length!

Flock (tak zwany meszek) oryginalnego Kena przypomina aksamit albo meszek brzoskwini, jest drobniutki, bardziej jak pył niż włosy. Flock reprodukcji to sporo dłuższe elementy włosów, wykonany jest w ten sam sposób jak flock playlinowych lalek z flockowanymi włosami z lat 90tych i dwutysięcznych. To zupełnie inny flock.

Original Ken’s flock feels like velvet or peach fuzz, it’s tiny, more like dust than hair. Reproduction flock has much longer hair fibres, made in the same way as flock of playline dolls from the 90s and 2000s. It’s simply completely different.
first_vs_repro_flock

Repro’s flock is totally different from the original Ken’s flock. Różnica w typie flocku- meszek jest zupełnie inny, różnej długości

Height and body mold –

wzrost i forma ciała

Gdy postawimy obok siebie obu Kenów, odkrywamy, że to nie koniec różnic. Repro i Vintage Ken różnią się wzrostem. Ken nr 1 wydaje się lekko wyższy. Oczywiście vintagowi Kenowie powstawali z kilku niezależnych od siebie moldów. Mogły się one lekko różnić. Pytanie, czy różnica między nimi kiedykolwiek była tak widoczna? Warto porównać wzrost innych egzemplarzy vintagowego Kena z reprodukcją.  Vintagowy Ken powstawał z kilku różnych moldów ciała, numer moldu jest wytłoczony na lewym pośladku. Ten egzemplarz ma mold nr 5.

When we stand the two Kens side by side, we find even more differences. Repro and vintage Ken are of two different sizes. The First Ken appears to be slightly taller. Of course, vintage Kens were created from a few independent molds, which could have been a bit different from each other. The question is, was the difference between these molds so noticeable? It’s worth to compare other examples of vintage Ken with his reproduction. Vintage Ken was created from a few different body molds, and the number of each mold is stamped on the left buttock. This example is mold # 5.
repro_vs_vintage2vintage 1961 Ken vs repro- body molds. Vintage Ken seems to be a little bit taller!

Trochę inny jest też sam mold vintage i reprodukcji, co widać bardziej w niektórych szczegółach, np. grubość ramion i ud, wygięcie i grubość szyi.

The rest of the mold is also a bit different from the original, which can be noted in the thickness of arms and thighs, the curve and thickness of the neck, for example.

Spora różnica w grubości ramion: Quite a big difference in arm thickness:

first vs repro armsVintage Ken and Repro Ken- arms look so different.

Ramiona Kena vintage są grubsze i szersze.

Vintage Ken’s arms are thicker and wider.

Hands –dłonie

Niespodziewanie duża różnica zauważalna jest w dłoniach. (To samo dotyczyło zresztą reprodukcji Barbie, której vintagowa dłoń ma oddzielne niektóre paluszki, a dłoń wczesnych repro miała wszystkie palce złączone. Dopiero niedawno Mattel zlitował się i wprowadził w reprodukcjach dłonie z paluszkami.)

The hands have unexpectedly large differences. (The same applies to Barbie reproductions, whose vintage hand has some fingers separated, while the hands of early repros have all fingers molded together. Only recently Mattel has changed its mind and applied the separated fingers to repro hands.)
first_vs_repro_hand3Original First Ken’s hand vs repro Ken’s hand
first_vs_repro_hand2

first_vs_repro_handOriginal First Ken’s hand vs Repro Ken’s hand

Feets– stopy

Na stopie Kena vintage jest wytłoczony napis JAPAN. Po tym rozpoznajemy oryginał. Palce Kena vintage są wyraźniej zaznaczone od spodu.

Vintage Ken’s foot is stamped JAPAN. It’s how the original is recognised. His toes also have a more detailed mold from underneath.
first_vs_repro_feetVintage Ken’s foot vs Repro Ken’s foot. Vintage Ken’s foot is signed JAPAN and has more distinct toes.

Body markings – oznakowania ciała

Z powodów oczywistych reprodukcja ma zupełnie inne oznaczenia ciała. Dzięki temu nie sposób pomylić oryginału z reprodukcją. Zobaczmy:

Obviously, the reproduction will have completely different signatures. This helps to differentiate an original from reproduction.  As follows:

Pierwszy Ken jest oznakowany na prawym pośladku. (Na lewym wytloczony jest numer moldu) :

The first Ken is stamped on the right buttock. (The left buttock shows the mold number):

Ken TM

Pats Pend.

© MCMLX

by

Mattel INC

Repro Ken jest oznakowany na prawym pośladku: 

Repro Ken is marked on right buttock:

Ken TM

© Mattel, Inc.

CHINA

markings_first_repro_ken

First Ken’s body markings and repro Ken’s body markings

Accesories– akcesoria

Akcesoria vintagowego Pierwszego Kena to czerwone szorty, korkowe klapki i żółty ręcznik. Wczesne wersje Kena#1 nie posiadały ręcznika) W pudelku znajdował się też katalożek i czarna metalowa druciana podstawka.

Zreprodukowany zestaw zawiera reprint katalożka, współczesną plastikową okragłą przezroczystą podstawkę, szorty i plastikowe klapki. Pudełko przypomina designem pudełko pierwszego Kena, ma te same nadruki, ale jest oczywiście większe i szersze, a w środku wyłożone niebieską wkładką.

Vintage First Ken’s accessories include red shorts, cork sandals and a yellow towel. Early versions of Ken #1 didn’t have a towel. The box also contained a little catalogue and a black wire stand.
The reproduced set contains a reprint of the catalogue, modern plastic round stand, shorts and plastic sandals. The design of the box is similar in design to first Ken’s box, it has the same pictures, but of course is larger and wider, with a blue insert.

Największa róznica jest w klapkach. Oryginalne sandałki są zrobione z dwóch sklejonych warstw prawdziwego korka i mają paski z miękkiego winylu. Zreprodukowane klapki są odlane z litego twardego plastiku naśladującego korek. Paski też są odlewane z twardego plastiku. Powodem jest pewnie to, że korek jest teraz bardzo drogim materiałem, nawet korki tańszego wina nie są już w 100% korkowe:)

The biggest difference is in the shoes. Original sandals are made from two layers of real cork glued together, with soft vinyl straps. Reproduced flip flops are made from a single hard piece of pretend-cork plastic. The straps are also made from hard plastic.
sandals_vintage_vs_reproFirst Ken’s cork sandals vs repro Ken’s plastic sandals

Szorty prawie się nie różnią. Różnica jest w metce, reprodukcja ma ogromna metkę ze współczesnym napisem Barbie ® B Collector.

The shorts are almost identical. The difference is in the label, the reproduction has a huge modern Barbie ® B Collector label.
repro_shortsrepro Ken’s trunks

wniosek? Nie da się cofnąć w czasie. Tego, co w vintage Kenie jest pochodną jego wieku i nieaktualnej technologii-nie odtworzy się. Ale nie zmienia to faktu, że reprodukcja jest śliczna i starannie wykonana. Jest współczesnym echem dawnego Kena. Ciekawe jak reprodukcja bedzie wyglądać za 50 lat!

Conclusion? You can’t go back in time. The things that make Vintage Ken vintage due to  his age and outdated production technology – cannot be reproduced. This doesn’t change the fact that the reproduction is beautiful and very well made. It’s a modern reflection of the old Ken. I wonder what the reproductions will look like in 50 more years!

First Ken vs repro KenFirst Ken vs repro Ken

I tyle.

Na zakończenie kilka bardzo oczywistych informacji, skierowanych raczej do początkujących , w odpowiedzi na pytanie- dlaczego właściwie reprodukcja tak bardzo się różni od oryginału.

That’s all.

In conclusion, here is some information meant for beginners, to answer the question – why is the reproduction so different from the original?

Oryginał a reprodukcja – skąd taka różnica?
Original and reproduction – why such a difference?

Jeśli ktoś nigdy nie miał w ręku Barbie, Kena, Midge czy innej lalki vintage, może łatwo ulec złudzeniu, że oferowana współcześnie przez Mattel reprodukcja jest identyczna z pierwowzorem. Na przykładzie Kena widać kontrast pomiędzy starym a nowym. To samo dotyczy wszystkich reprodukcji w zestawieniu z oryginałami.

If you’ve never held in your hand a vintage Barbie, Ken, Midge or another doll, you could easily think that the modern Mattel reproductions are identical to the originals. Ken’s example shows us that there is a marked contrast between the old and the new. This applies to all reproductions compared to originals.

Wystarczy wziąć do ręki dwie lalki- oryginał i współczesną reprodukcję, by odkryć, że różnice są wyraźnie widoczne (im starsza lalka zreprodukowana, tym różnica większa). Reprodukcje nie mogą zastąpić oryginałów- i zapewne nawet nie mają takich ambicji.

All you have to do is have both dolls side by side – the vintage and the modern reproduction – to see that the differences are very obvious (the older the original doll, the more noticeable they are). Reproductions cannot replace the originals – and they’re probably not meant to either.

Reprodukcja-odtworzona lalka-jest tylko dość swobodną interpretacją oryginału. Różnice są zasadnicze i sprawiają czasem wrażenie, że repro i oryginał to dwie różne lalki. Gdyż reprodukcje, mimo wszelkich starań, tylko w ogólnych zarysach przypominają pierwowzór. Sprawia to wrażenie, jakby współczesnego aktora ucharakteryzowano, by ‘zagrał’ postać sprzed 50 lat. I tak właśnie jest, tak należy traktować reprodukcje, a sądzę nawet, że taka była intencja ich twórców.

Reproductions – remade dolls – are rather loose interpretations of the original. The differences are fundamental and sometimes give an impression that the repro and the original are two different dolls. This is because reproductions, despite all efforts, only overall refer to the original. It’s as if a modern actor was made up and dressed to play an actor from 50 years ago. It’s exactly like that, and that’s how reproductions should be treated, and I even suspect it was the creators’ intention.

Oto na przykład vintage Midge i jej reprodukcja z 1997 roku.

Here’s an example of vintage Midge and her reproduction from 1997.

Vintage Midge c.1963 ( left-hand side) versus Reproduction Midge- 35th anniversary Midge (1998). Po lewej vintage Midge, 1963 , po prawej reprodukcja z 1998.Vintage Midge c.1963 ( left-hand side) versus Reproduction Midge- 35th anniversary Midge (1998). Po lewej vintage Midge, 1963 , po prawej reprodukcja z 1998.

Podstawowe różnice między repro a vintage
Main differences between repro and vintage

1. Technologia i tworzywo jest inne. To nieuniknione-różnica leży w samym tworzywie i technologii produkcji. Skład chemiczny użytego tworzywa sztucznego jest inny, współczesne reprodukcje Barbie i Kena są wykonane z dzisiejszych materiałów przy zastosowaniu dzisiejszych technik produkcji- to sprawia, że już na starcie nie są wierną kopią. Zmieniła się cała technologia. Lalki vintage były produkowane przy użyciu w dużej mierze pracy ręcznej i technik dziś nieopłacalnych. Początkowo używany plastik był niedoskonały, był etapem w poszukiwaniu lepszego tworzywa, które nie bedzie się odbarwiać. Powstawanie Barbie to nie tylko historia mody i lalkarstwa. To także historia chemii. Co więcej składy chemiczne przy produkcji poszczególnych egzemplarzy tej samej lalki (na przykład Kena nr 1) również się miedzy sobą różniły, nie trzymano  się ściśle receptury, przez co lalki w rozmaity sposób się odbarwiają, jedne stają się bardziej żółte, inne blade albo szarawe.

1.The technology and materials are different. This cannot be avoided – the difference is in the material itself and in production technology. The chemical ingredients of the plastic are different, and today’s Barbie and Ken reproductions are made from today’s materials using today’s production methods – they aren’t a faithful copy even from the very beginning. Production technology has entirely changed. Vintage dolls were largely produced using methods unfeasible today. The plastic first used was not perfect, and was a means to a constant search to find something better that won’t change colour. The creation of Barbie is not just a history of fashion and dolls. It’s also a history of chemistry. Even more so, the chemical components in the plastic used for production of the same doll (like Ken #1) were also different from one another, there was no strict adherence to the formula, and this is why the dolls change colour differently over time, some become more yellow, some pale, and some become grey.

2. Ręczne malowanie i duża dowolność malowania fabrycznego. Bardzo wczesne lalki vintage miały malowane oczy, usta (facescreening) ręcznie w Japonii- stąd pewna niepowtarzalność tych lalek. Każda lalka ma z lekka różny krój oka, różną wielkość kropczek w źrenicy etc. Reprodukcje oczywiście mają malunek twarzy natryskiwany fabrycznie i zawsze taki sam.

(Warto dodać, że późniejsze lalki vintagowe, malowane w bardziej zmechanizowany sposób także różnią się bardzo od siebie, zależnie od stanowiska produkcyjnego, od malującego pracownika, od dostawy farby- rumieńce, odcienie ust podlegają ciągłym, czasem przypadkowym zmianom.)

2. Hand painting and less strict factory painting. Early vintage dolls had their eyes and mouth (facescreening) hand painted in Japan – which makes them all unique to some degree. Each doll has a slightly different eye shape, different size dots in the pupils, etc. Reproductions have their face paint sprayed on mechanically,  it always stays the same.

(It’s worth adding here that later vintage dolls, painted in a more mechanised way, are also quite different from one another, depending on the production line, the worker, and the shade of paint – blushing cheeks and lips have constant, sometimes accidental, variations).

3. Czynnik czasu- time factor. Tworzywa vintage przez kilkadziesiąt lat uległy specyficznym zmianom pod wpływem czasu, plastik utleniał się i zmieniał barwę- to samo dotyczy farby użytej do namalowania oczu, ust, rumieńców. Sprawia to, ze stara lalka ma sobie jakiś szlachetny czar, dystynkcję koloru i faktury nie do podrobienia. Nie da się podrobić zmian, jakie uczynił czas. Byłoby to działanie podobne do zabiegów fałszerza dzieł sztuki, usiłującego postarzyć obraz- tu, by zyskać to samo wrażenie, należałoby poddać plastik chemicznym procesom postarzającym no i oczywiście-użyć tego samego składu chemicznego. Byłaby to niesłychanie kosztowna operacja zapewne.

Kolory lalek vintage są – nazwijmy to – przymglone, a przez to wydają się wyrafinowane. Współczesne lalki mają kolory żywe, nie tknięte jeszcze przez czas. Włosy lalek vintage są z saranu, ale współczesny saran lśni, saran mający lat 50 robi się lekko matowy i sztywniejszy w dotyku.

3.Time factor. Over the decades, vintage materials changed in very specific ways due to passage of time, the plastic oxidized and changed colour – the same applies to paint used in eyes, mouth and blush. These changes give a doll a certain noble charm, distinguished colour and texture that cannot be reproduced. You can’t reproduce changes caused by passing of time. It would be the same as art forgery and trying to make a painting look old – here, to get the same result, the plastic would have to be chemically aged, and of course made of the same composite as the original. I imagine this would be a wildly expensive procedure.

Vintage dolls’ colours are – shall we say – muted, and this gives them that distinguished look. Modern dolls’ colours are still vivid, untouched by time. Vintage dolls’ hair is made of saran, but modern saran is shiny, while 50 year old saran is matted and stiffer to the touch.

4. Inne formy (moldy) Do wykonania reprodukcji Barbie , Kena i innych lalek vintage użyto odtworzonych od zera moldów. Oryginalne formy nie zachowały się. Podobieństwa są spore- ale przy dokładniejszym porównaniu widać, jak różne to lalki. Różne są kształty rączek, grubości ramion, proporcje główki nawet!

Wiadomo, ze oryginalny mold Barbie został utracony w 1989 roku. Ostatni raz użyto go na Japońskim rynku w 1987, by stworzyć serię Ma-Ba P.B Store Barbie. (Te niezwykle lalki miały oryginalne vintage facemoldy i współczesne ciała, a ubrano je w reprodukcje vintagowych ubranek lub we współczesne, czasem frywolne kreacje. Niestety przy okazji zaginęły lub zostały zniszczone oryginalne historyczne moldy. Jakaż to strata!

4. Different molds. To create vintage Barbie and Ken reproductions the molds had to be entirely re-created from scratch. The original molds no longer exist. The similarities are strong – but the differences are in the details. The had shapes, arm thickness, and even head sizes are different!

We know that the original Barbie mold was lost in 1989. It was last used in Japan in 1987 to create the Ma-Ba P.B Store Barbie. These unusual dolls had original vintage facemolds and contemporary bodies, and were dressed in either reproductions of vintage outfits, or contemporary, sometimes silly, fashions. Regrettably the original historical molds then disappeared or were destroyed. How unfortunate!

Przy jakiej okazji został stracony oryginalny mold Kena – nie wiadomo, lecz dokładna analiza reprodukcji ujawnia, ze mold reprodukcji był odtwarzany, nie użyto starego.

We don’t know how the original Ken mold was lost, but detailed analysis of the reproduction shows us that the reproduction sculpt was also re-made, instead of using the original mold.

vintage vs repro

Two dolls, two pictures – different moods, different feeling. Vintage Number 3 Barbie with blue eyeliner and blonde brows c.1960( Left-hand side) and a reproduction doll- Nostalgic Solo in the Spotlight Barbie, produced in 1995, who was a reproduction a 1960 doll. Dwie lalki, dwa zdjęcia- inny nastroj, inny klimat. Po lewej oryginalna Barbie nr 3 z 1960 roku, z niebieskim eyelinerem i brwiami blond. Po prawej reprodukcja z 1995 roku- Nostalgic Solo In The Spotlight, która zgodnie z opisem miała byc reprodukcją lalki z 1960 roku.

Reprodukcje Barbie także podlegają ewolucji. Są coraz lepsze i coraz staranniejsze. Pierwsza reprodukcja Barbie #1 z 1994 roku zawiodła wielu kolekcjonerów, oczekujących dosłownie odtworzenia tego, co najbardziej kochali w vintage, czyli klimatu. Ciekawostką jest fakt, że Mattel reklamując reprodukcję w katalogu na 1994 rok używał zdjęcia oryginalnej Barbie nr 1 vintage! Do tego stopnia ówcześni pracownicy Mattela nie widzieli tych różnic, dla kolekcjonerów będących całym światem.

Barbie reproductions have also evolved. They have improved in quality and workmanship. The first reproduction of #1 Barbie from 1994 disappointed many collectors, who literally waited for a reappearance of the thing they loved the most about vintage – the aura. Interestingly, in promoting the 1994 reproduction in its catalogue, Mattel used pictures of the original #1 Barbie! Mattel employees in those days truly lacked vision for these differences, which meant the world to the collectors.

Na koniec pytanie: którego Kena wolicie? Vintage czy repro? Zapytałam ludzi spoza klanu kolekcjonerów. Moja 10 letnia siostrzenica uznała, ze ładniejszy jest nowy, bo bardziej kolorowy. Mój 26 letni przyjaciel uznał, że ładniejszy jest stary, bo wygląda jak żywy, a nowy-jak lalka!

Finally, a question – which Ken do you prefer? Vintage or repro? I asked my friends who aren’t collectors. My 10 year old niece said the new one is better, because he’s more colourful. My 26 year old friend decided he prefers the old one, because he looks „real”, and the new one – looks like a doll!

original #1 Ken, 1961. Oryginalny pierwszy Ken.

First Ken’s hand vs Repro Ken’s hand

Wszystkie lalki oczywiście z mojej kolekcji

all dolls come from my personal collection 🙂

Za tłumaczenie bardzo dziękuję mojej ukochanej przyjaciółce Agnes, która przetłumaczyła tę notkę w kilka chwil, gdy jęczałam, ze nie mam czasu na płodzenie wersji angielskiej (zawsze zajmuje mi to nieco więcej czasu! 🙂
English translation by my beloved friend Agnes- thank you Aga!
 
a czy zdjęcia wyświetlają się prawidłowo? nie wszystkie, ale większość po kliknięciu wyświetli się większa:)
 

10 comments on “vintage Ken vs Repro -vintage 1961 Ken doll in comparison with his reproduction czyli porównanie Pierwszego Kena z jego reprodukcją

 1. BarbieCollector
  15/03/2013

  Erynnis! Cóż za wspaniała niespodzianka z samego rana! 😀 Od razu zapragnąłem wyciągnąć mojego Kena Repro, by przyjrzeć się mu jeszcze raz 😀
  W odpowiedzi na Twoje pytanie – zgadzam się z Twoim przyjacielem! Vintage bije na głowę repro! Inna faktura twarzy, widoczne ślady pędzla… Wszystko to jest nie do odtworzenia.

  PS. Zdjęcia wyświetlają się prawidłowo 😉

 2. Stary_Zgred
  15/03/2013

  Super! Wszystkie różnice i detale dokładnie widać, a porównanie czyta się z przyjemnością. To cenna notka dla miłośników lalek-staruszek. Mam nadzieję, że podobnych wpisów będzie więcej. Dziękuję za ten wpis, nie dość, że dowiedziałam się z niego kilku ciekawych rzeczy, to i czytałam go z niekłamaną przyjemnością.

 3. rozella
  16/03/2013

  Olga mam nadzieję, że wróciłaś na dłużej ? bardzo Cię brakowało. Wpis jest rewelacyjny pod każdym względem. Ciekawie się to czytało i jeszcze boskie zdjęcia. Ja też uważam , że repro to nie to samo co oryginały. Drobne subtelności w budowie ciała Kena, a jednak jaka kolosalna różnica. Oryginalny jest szczupłym normalnym facetem, repro jest chuderlakiem. Co nie znaczy, że nie uwielbiam ich obydwu. pozdrawiam przy okazji 🙂

 4. luci
  16/03/2013

  Jeszcze nie widziałam repro, które byłoby w stanie zrekompensować mi brak oryginału. Zawsze się zastanawiam dlaczego oryginalne lalki wydają mi się tyle piękniejsze, tyle doskonalsze od reprodukcji. Sentyment? A może mniej uprzemysłowione formy produkcji sprzyjały powstawaniu piękniejszych przedmiotów? Skłaniam się ku temu drugiemu.Głowa oryginalnego Kena jest w moim odczuciu tyle zgrabniejsza, tyle foremniejsza od głowy reprodukcji! Rysunek twarzy bardziej ludzki, spojrzenie żywsze, uśmiech subtelniejszy…

 5. Ania
  19/03/2013

  Po Twoim wpisie moja niechęć do Kenów nawet nawet mija 😀 Ale tylko tych vintage, faktycznie mają w sobie dużo uroku, ale przede wszystkim dużo spokojniejszą i przyjazną twarzyczkę niż Barbie.

  • erynnis tages
   23/03/2013

   🙂 naprawdę brakowało moich wpisów? jak miło usłyszeć takie słowa. Niestety los nie zawsze pozwala na wpisy. Na forum też już w zasadzie nie pisuję. mam nadzieję, ze częściej niż 1 notka rocznie się uda, jednak zycie mam takie dziwne, że nigdy nic nie wiadomo 🙂 Luci , to prawda, też nie znam repro, które zastąpiłyby oryginał. Są zupełnie inne. Chyba raczej przez repro można nabrać ochoty na vintage, z pewnością nie zastąpią bowiem vintagu.

 6. Michał
  28/03/2013

  Witaj, jestem niemym, do tej pory przynajmniej, czytelnikiem Twojego bloga. Uważam go za absolutnie i bezprecedensowo najlepszy i najrzetelniejszy pośród barbiowych blogów polskiego internetu. Czytanie go dostarczało mi nie tylko wspaniałych chwil rozrywki i oderwania od codzienności, w pewnych momentach nostalgicznie kręcącej się w oku łezki, ale przede wszystkim mnóstwa wrażeń czysto estetycznych i prawdziwie użytecznych informacji. Zdjęcia za każdym razem są rewelacyjne, treść notek obfituje w moc informacji i ciekawostek okraszonych przyjemnymi w lekturze anegdotami. Wpis o Monogram FR Black Party doprowadził mnie do białej gorączki i niemal nieprzyzwoitych ekstatycznych reakcji ślinienia laptopa i dziecinnych wrzasków „Chcęęęęęęę!!!!!!!!!” z epileptycznym rzucaniem się na podłogę.
  Wspaniale jest znów móc czytać Twojego bloga, nie ustawaj proszę w prowadzeniu go i przyjmij moje szczerze życzenia powodzenia i ogromu wytrwałości przy przekopywaniu się przez lalkowe wszechświaty zapieczętowane w pudłach.

  Ps: przy poprzedniej „prawie nowej notce” umierałem z zazdrości i zachwytu zarazem 🙂

  • erynnis tages
   28/03/2013

   dziękuję !Tak zachecajace commenty powinny mnie zmotywować do co najmniej 3 notek rocznie ha ❤

 7. fleurdolls
  21/04/2013

  Trzech notek rocznie??? W dzioba! 😀 dzięki za notkę o tłumaczeniach, miło mi Olunia! A w międzyczasie kupiłam sobie reprodukcję Kena na 50-lecie Barbie! A teraz siadaj i pisz następną notkę ha ha ja napisałam! 😉

 8. Pingback: The Many Faces of Tammy – Wiele Twarzy Tammy | Fleur Makes Your Dreams Come True!

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Informacja

This entry was posted on 14/03/2013 by in 1961, 2006, Barbie, Face molds, Ken doll, male dolls, Mattel and tagged , , , , , , , , .

Erynnis Tages Flickr

Tags

50th Anniversary Skipper 1961 1964 1976 1979 1980 1981 1984 1985 1987 1989 1993 1995 1996 1998 Barbie 1999 Barbie 2001 2002 2006 2007 2009 2010 2011 2014 Barbie 2015 Barbie action doll action figure Action Figures Barbie Barbie's facemold barbie facemold barbie in india Barbie Ken Becky Belly Button Bill Greening Black party body booklet Byron Lars celebrity Chelsie Convention Dad designer doll DID Dinky Toys Disney Disney Villains Doll collection Dolls DOTW eighties Elise Elise Jolie Europe event expressions of india face mold facemold fashion fashion doll Fashionistas Fashionistas Barbie Fashion Royalty Film Director Barbie Film Director facemold Film Director feet First Skipper FR FR Homme FR MONOGRAM FR Nippon gareth pugh gender Generation Girl Barbie Generation Girl facemold Generation Girls Barbie GG Facemold Grandma Grandpa Heart Heart Family Heart Family Mom homme IFDC India Integrity Toys japan japanese Japanese Barbie japanese market Jason Wu Jazzie jenny karl lagerfeld karl lagerfeld barbie Kelley Ken ken doll Kenzie Kimono LanardToys Lego leo mattel licca Linda Kyaw Lukas lumberjack Ma-Ba ma-ba barbie MaBa Mackie headmold Madison male doll Matka Gertruda Mattel Mattell Maverick Mbili Michael michael jackson doll Million Dollar Man Misaki Monogram Mother Gothel Mother Gothel doll My scene Mystery Squad NuFace Pop Life Raw appeal Really Rad Barbie Samurai Shaun silkstone barbie Skipper Starr Superstar Barbie Superstar facemold takara Takara Barbie TeenSkipper the eighties Toy fair Tracy Vintage Vintage Skipper vintage Skipper facemold Westley Wheelchair Barbie Young Sweethearts Young Sweethearts Michael Melinda
%d blogerów lubi to: