Blog by doll collector Erynnis_Tages | Blog o lalkach Erynnis_Tages

Blog o lalkach i kolekcjonowaniu, głównie Barbie i Integrity Toys – kolekcjonerstwo w Polsce, dawne lata, wspomnienia, moja kolekcja Barbie, Fleur, Integrity Toys i innych. | Blog about collecting dolls in Poland. Doll collector in Poland. Blog in Polish and English: bilingual English/Polish notes.

Takara MaBa Bandai Barbie and Ken – Mattel in Japan

[Wybaczcie, że tak długo nic nowego nie wkleiłam i nie odpowiadałam na commenty-ale zamieszanie wielkie u mnie. Bywa tak aż nazbyt często…do tego załamania, wichry, wojny…]
 

Dziś mam chęć napisać o szczególnie dziwnym i pięknym epizodzie w historii Mattela-czyli o japońskiej Barbie z  lat 80. Barbie w Japonii lat 80. zyskała nowe ciało, nową twarz – ten niezwykły efekt współpracy Mattela z japońskimi firmami jest dziś dla kolekcjonera dość kosztowną zachcianką. Współpraca Mattela z firmą Takara, a następnie Bandai, trwała w sumie 10 lat: od 1981 do 1991– i tyle lat powstawały wersje Barbie przeznaczone wyłącznie na rynek japoński.

Today I want to write about an especially strange yet beautiful episode in Mattel’s history – that is the Japanese Barbie from the 1980s. She received a new body and a new face – and this unusual results of Mattel’s partnership with Japanese companies can be quite an expensive treat for today’s collectors. Mattel’s partnership with Takara, then with Bandai, lasted around 10 years: from 1981 to 1991, and during this time many Barbies were created for the Japanese market only.

narodziny dziewczynki   / birth of a girl

Twarz Barbie z lat 80. znamy wszyscy – Barbie owych lat to tryskające zdrowiem uosobienie kobiecości – do bólu uśmiechnięta twarz Superstar; bujna sylwetka o proporcjach kochanki idealnej. Ken to godny swojej dziewczyny opalony macho o kwadratowej szczęce – archetypiczny cowboy, zwycięski wojownik. Taki styl budził zachwyt Europejskich dziewczynek, ale w Japonii lat 80. Barbie sprzedawała się fatalnie. Dzieci, wychowujące się na wielkookich lolitkach z mang i anime nie rozumiały dojrzałej kobiecości Barbie. Inna estetyka, inne kody piękna, inne wzorce.  Dla japońskiego odbiorcy Barbie była po prostu zbyt „dorosła”. Mattel, by podbić japoński rynek, musiał przekształcić Barbie.

We all know Barbie’s face from the 1980s – a picture of health and ideal female beauty, always smiling Superstar face, with a curvy figure like that of an ideal lover. Ken was certainly a worthy match for the female, as a tanned macho with a square jaw, archetypal cowboy, winning warrior. This style was beloved by European girls, but in 1980s Japan this Barbie just didn’t sell. The children, raised with wide-eyed manga and anime lolitas, didn’t quite get Barbie’s ripe femininity. Different esthetic, different beauty standards, different inspirations. For a Japanese customer, Barbie was simply too grown up. To conquer the Japanese market Mattel had to make some changes.

I tak narodziła się japońska wersja Barbie: Barbie dziewczynka – eteryczna lolitka o wielkich oczach i malutkim nosku, o wiele niższa od klasycznej Barbie. Towarzyszył jej Ken – chłopczyk o wdzięku siedmiolatka.

And that’s how the Japanese version of Barbie was born. Barbie-girl – ethereal Lolita with huge eyes and tiny nose, much shorter than the classic Barbie. Her companion was Ken-boy, with a charm of a 7-year-old.

MaBa (Mattel-Bandai) Barbie and Ken-original Japanese dolls. Barbie nosi jedwabną sukienkę Takara Barbie z początku lat 80tych..MaBa (Mattel-Bandai) Barbie and Ken – original Japanese dolls.

Jeśli ktoś interesuje się japońskimi lalkami, od razu widzi, że japońska wersja Barbie przypomina obecną do dziś na tamtejszym rynku Jenny. Ale mało kto wie, że szalenie popularna w Japonii Jenny to  przemianowana Barbie – Jenny powstała na kanwie Barbie, gdy Mattel zakończył współpracę z Takarą. Fabryki Takary nadal produkowały lalki, tyle ze pod zmienioną nazwą. O tym wszystkim napiszę niżej 🙂

Anyone interested in Japanese dolls will probably notice that the Japanese version of Barbie is similar to Jenny doll, still available in Japan today. But hardly anyone knows that the madly popular Jenny is a renamed Barbie – Jenny was made on the basis of Barbie, when Mattel finished its partnership with Takara. Takara factories continued to produce these dolls, just under a different name. More on that later.

Japońskie wcielenia Barbie / Barbie in Japan

Piszę dziś o latach 80., ale oczywiście Mattel w Japonii był obecny o wiele wcześniej – u zarania historii Barbie. Barbie od początku, od 1957 roku (debiutowała w 1959) była produkowana właśnie w japońskich fabrykach. To japońskie ręce malowały oczy pierwszych Barbie.  Japonia pełniła wówczas rolę fabryki świata, jak dziś Chiny – a z pewnością była fabryką dla Ameryki. Barbie produkowane masowo w Japonii były kierowane wyłącznie do amerykańskiego/europejskiego odbiorcy.   Ale już w 1962 roku zaczęto produkować niewielkie ilości Barbie przeznaczone na japoński rynek. Przez całe lata 60. w Japonii pojawiały się zatem Barbie, Ken, Midge, Francie i Skipper- ale ich ubranka i makijaż często różniły się bardzo od amerykańskich wersji – używano innych tkanin, Barbie często nosiła kimono. Moldy główek i ciał są te same, ale Skipper ma na przykład małe czarne oczy. Pożądanie kolekcjonerów vintage budzi dziś japońska Midge. ( Jeśli ktoś zainteresowany jest japońskimi aberracjami i pojawami  vintage Barbie, polecam świetną książkę Barbie in Japan Keiko Kimura Shibano opisującą lata 1957-1972.)

I mentioned the 1980s, but of course Mattel was present in Japan much earlier – since the very beginning of Barbie’s story. From the very start, in 1957 (Barbie debuted in 1959), she was made in Japanese factories. It was Japanese hands that painted the first Barbie eyes. Japan was the world’s factory back then, much like China is today – and especially for America. Barbies mass-produced in Japan were meant for American and European consumers. However, Mattel started producing small amounts of Barbies for the Japanese market as early as 1962. During the entire 1960s Barbie, Ken, Midge, Francie and Skipper were available, but their clothes and makeup were often very different from the American versions – different fabrics were used, and Barbie often wore a kimono. The head and body molds were the same, but for example, Skipper had small black eyes. Today’s collectors are particularly seeking the Japanese Midge. If anyone’s interested in Japanese aberrations and vintage Barbies, I highly recommend the excellent book Barbie in Japan by Keiko Kimura Shibano, which describes the years from 1957 to 1972.

Po 1972 roku Mattel zaczął stopniowo przenosić swoją produkcję do innych krajów, na przykład Meksyku czy Taiwanu  i opuścił Japonię. Barbie calkiem z Japonii oczywiście nie znikła-ale funkcjonowała raczej jako rzadka ciekawostka- a nie popularna zabawka. Na rynku japońskim w latach 70. królowała mała dziewczynka Licca– śliczna jedenastolatka. (PS. kiedy w moim zbiorze pojawi się Wataru Tachibana, będę tak szczęśliwa, że napiszę w blogu ‚kocham świat!”-obiecuję!)

From 1972 Mattel begun to move production to other countries, for example to Mexico or Taiwan, leaving Japanese production behind. Of course, Barbie didn’t entirely disappear from Japan, but remained more as a rare curiosity, rather than a popular toy. The Japanese toy market in the 1970s was dominated by a little girl called Licca – a cute 11-year-old. PS. When I finally add a Wataru Tachibana to my collection, I’ll write “I love the world” on my blog, I promise!

Takara Barbie

    Licencja 1981-1986 / Licence 1981-1986

W roku 1981 Mattel udzielił japońskiej firmie Takara licencji na produkcję Barbie zaprojektowanej specjalnie na japoński rynek. Barbie traci kobiecy, dojrzały wygląd – staje się dziewczynką. Mały biust, szczupłe ciałko, blada wielkooka twarzyczka rodem z mangi, malutkie usta bez uśmiechu, oczy brązowe. Używa całkowicie nowego ciała i główki. To samo dotyczy Kena. Klasyczna Barbie ma około 12 cali wzrostu– japońska ma zaledwie 10 i 1/2 cala. Standardy japońskie są bardzo wysokie, toteż jakość Barbie Takara jest imponująca. Lalki, ubranka, mebelki wykonane są ze świetnych tworzyw- Takara używa najlepszych plastików, ubranka szyte są z prawdziwego jedwabiu, futra, bawełny (podczas gdy amerykańskie produkcje owych lat odziewane są już przeważnie w syntetyki!)

Przyjaciele Barbie produkowani przez Takarę to Ellie i Flora oraz Ken.

In 1981 Mattel gave licence to produce a specially designed Barbie to the Japanese company Takara. Barbie lost her grown-up womanly charm, and became a girl – small bust, thin body, pale wide-eyed face based on manga, tiny unsmiling lips, brown eyes. Same applied to Ken. A classic Barbie is about 12 inches tall, the Japanese one was 10.5 inches. As Japanese standards are very high, the quality of this doll was impressive. The dolls, furniture and outfits are made from good quality materials – Takara used top quality plastics, the clothes are made from real silk, furs, cotton (while American equivalents of those years wear mostly synthetic fabrics!)

Barbie’s friends made by Takara include Ellie, Flora and Ken.

kimonobarbie

Must have for collectors: Kimono Barbie from Takara (made in early eighties). A lot of versions of box and outfit color were available- I have seen blue, yellow, pink versions. I have seen also a lot of shades of blond used for this doll: from platinum to dark blond hair. Must Have dla kolekcjonerów : Kimono Barbie! Takara Barbie Kimono występowała w bardzo wielu wersjach kolorystycznych – ubranko, pudełko i kolor włosów były zmienne. jest bardzo droga, poniżej 150$ pojawia się rzadko w stanie idealnym.

W 1986 roku Takara traci licencję na produkcję Barbie-Mattel odebrał Takarze licencję  i przekazał ją innej japońskiej firmie – Bandai. Takara Barbie znikają z półek sklepowych. Takara jednak nie wycofuje się z gry.

In 1986 Takara lost the licence to produce Barbie – Mattel took it away and gave it to another Japanese company – Bandai. Takara Barbie disappeared from store shelves. But Takara didn’t leave the game.

Koniec Takara Barbie = Narodziny Takara Jenny

End of Takara Barbie – Beginning of Takara Jenny

Dość szybko okazuje się (ach ci prawnicy), że Takara straciła jedynie prawa do używania nazwy Barbie – natomiast posiada pełne prawo do wyprodukowanej lalki – wystarczy tylko zmienić jej nazwę.

It became apparent quite quickly (thanks to the lawyers !) that Takara lost only the right to use the Barbie name, but has the full rights to produce the doll – it’s enough to change her name.

Na początku 1986 roku w sklepach pojawiają się Takara Barbie z nalepkami zaklejającymi nazwę Barbie: wynika z nich że Barbie zmieniła imię na Jenny. Ken otrzymuje nowe imię Jeff.  Takara w kampanii reklamowej – i w dolączanych do lalek bookletach- wyjaśnia tajemnicę zmiany imienia , tworząc  zabawną legendę, aby oswoić dzieci ze zmianą – otóż Jenny to imię filmowej postaci granej przez młodą siedemnastoletnią aktorkę Barbie. Gdy film zyskuje popularność, Barbie zmienia imię na Jenny i zaczyna się identyfikować z odgrywaną przez siebie postacią. Dość znamienna swoją drogą historia.

At the beginning of 1986 Takara Barbies appear in stores with stickers covering the Barbie name – now she’s called Jenny, and Ken is now Jeff. Takara explained to the children in the ad campaign and in the doll booklets that Jenny is a movie role played by a 17-year-old actress named Barbie. When the movie becomes a hit, Barbie changes her name to Jenny, and starts to act like her all the time. This story is not so unusual really…

Mamy więc w sklepach Jenny, ex-Barbie. Ale jednocześnie na rynku wciąż istnieje Barbie, która tylko przeniosła do fabryki Bandai- nastała era Ma-Ba Barbie! Cóż za pomieszanie imion…

So we now have Jenny, ex-Barbie, in stores. But at the same time there is still Barbie, who only moved over to the Bandai factory, and the era of Ma—Ba Barbie has begun. What a mix-up of names…

Ma-Ba Barbie

Licencja 1986-1989 / Licence 1986-1989

Ma-Ba, MA BA, MaBa-występują różne wersje pisowni – to akronim od Mattel + Bandai.  W 1986 roku Bandai Co. Ltd otrzymuje od Mattela licencję na produkcję Barbie-i powstaje Ma-Ba Barbie. Ta sama mangowa twarzyczka, wzrost 10 i 1/2 cala, włosy z doskonałego saranu, oczy zawsze brązowe-lalki niewiele różnią się od Takara Barbie. Przyjaciele produkowani w ramach linii Ma-Ba to -obok Kena- Noel, Sophie and Stephanie (teacher). O ile Barbie pojawia się niekiedy po niebotycznych cenach na Ebayu- to Stephanie i Sophie są szalenie trudne do znalezienia NRFB.

Ma-Ba, MA BA, MaBa – the many versions of this name – is an acronym of Mattel + Bandai. Bandai Co Ltd received a licence to produce Barbie in 1986, creating Ma-Ba Barbie. The same manga face, height of 10.5 inches, hair made of excellent quality saran, always brown eyes – they aren’t so different from Takara Barbie. Friends from this collection include, aside from Ken – Noel, Sophie, and Stephanie (the teacher). While Barbie appears once in a while at high prices on eBay, Stephanie and Sophie are incredibly hard to find NRFB.

maba19

Ma-Ba Barbie NRFB,

trofeum, które zdobyłam naprawdę okazyjnie! 🙂

Ma-Ba Barbie, a trophy I was incredibly lucky to get!

maba20

Ma-Ba Ken. Zdobyłam go w 2001 roku i ciagle sie cieszę, tak czarodziejsko tanio go kupiłam! Zwykle nie objawia się poniżej $200!!!

Ma-Ba Ken. I bought him in 2001 and I’m still glad I got him for an incredibly low price. He’s usually hard to find below $200!

maba barbie and friendsMa -Ba Barbie and her friends (the picture from the back of the Barbie’s box) from the left: Barbie, Ken, Stephanie, Noel and Sophie

P.B.Department Store Barbie

Obok mangowej Barbie, spółka Ma-Ba wyprodukowała również limitowaną edycję Barbie dla japońskiej sieci sklepów P.B. Powstała w ten sposób niezwykła lalka- używano face moldu vintage Barbie z 1959 roku oraz face moldu Mod Barbie z 1966, natomiast ciało to standardowe ciało tnt z 1966 roku z rączkami PTR – czyli typowe dla plażowych lalek z lat 80. Facemold, kolor włosów, oczu, oraz ubranko dobierał sam klient, wybierając dostępne opcje z katalogu. Dostępne było tylko 40 kopii danego modelu ubranka.  Sklepy P.B. zostały zamknięte w 1988 roku- i tak nastąpił kres tej genialnej lalkowej inicjatywy. Te niezwykłe lalki osiągają dziś bardzo wysokie ceny. Wciąż boli mnie wspomnienie-miałam okazję kupić P.B.Barbie dość „tanio”- i akurat właśnie tamtego dnia nie mogłam sobie pozwolić nawet na taką okazję!

Aside from manga Barbie, Ma-Ba also produced a limited edition Barbie for the Japanese P.B. store chain. This doll was quite incredible – her face mold was either vintage 1959 or Mod 1966, while the body was a standard TNT body from 1966 with PTR (point to rear) hands – a body typical for beach Barbie dolls from the 1980s. Facemold, hair colour, eye colour and outfits were chosen by the customer himself, from available options in the catalogue. Only 40 copies of each outfit were made. The P.B. stores closed in 1988 – and this genius initiative came to an end. These unusual dolls fetch very high prices today. I still deeply regret not buying a P.B. Barbie at quite a low price on one occasion I saw her.

Bandai Barbie

licencja 1989-1991 / Licence 1989-1991

Spółka Ma-Ba zostaje rozwiązana w 1989 roku, ale Bandai zachowuje licencję i produkuje Barbie do 1991 roku. Na pudełku zamiast napisu Ma-Ba pojawia się napis Bandai. Lalki Bandai uchodza za produkty znacznie gorszej jakości. Gdy w 1991 roku licencja dla Bandai wygasa – następuje koniec epoki japońskich Barbie.

Ma-Ba partnership is dissolved in 1989, but Bandai keeps the licence and continues producing Barbie until 1991. The writing on the box changes from Ma-Ba to Bandai. Bandai dolls become known for their lower quality. When Bandai’s licence expires in 1991, it’s an end of an era for Japanese Barbie dolls.

Obecnie w Japonii występują te same co u nas wersje Barbie. Zacierają sie granice między światami. I oczywiście wciąż produkowana jest Jenny oraz Licca.

All the modern versions of Barbie are now available in Japan. The differences are disappearing. Jenny and Licca are still being produced as well.

oto wykres ukazujący poszczególne etapy współpracy Mattela z Japońskimi firmami:

This graph shows the history of Mattel’s Japanese partnerships:

wykres

 

Japońska Barbie i Ken pod lupą / Japanese Barbie &
Ken in the spotlight

Robiąc zdjęcia, wydobywam moje skarby z pudełek, ale japońskie lalki są przyczepione do podkładek uroczymi gumeczkami ( identycznymi jak u dzisiejszej Misaki) – toteż z łatwością i bez szkody mogą wrócić do na miejsce. Mój zbiór bazuje na Ma-Ba. Odkryłam istnienie tych lalek pod koniec lat 90. i – oczywiście – koniecznością stało się zdobycie Kena. Cud się ziścił: zdobyłam go niemal od razu, może w rok po wyznaczeniu sobie tego celu. To wyczyn- bo Ken pojawia się na Ebayu co kilka lat!!!  Barbie Takara i Ma-Ba widać częściej – a i na Ebay Stores można je kupić w cenach od $150 do 200 i powyżej. Tu z kolei wyczynem jest upolowanie okazji.

Japanese dolls are attached to box backing with charming little rubber bands (same as today’s Misaki), so taking them out for photos and returning them to the original state is easy. My collection is based on Ma-Ba. I discovered these dolls at the end of 1990s, and of course I had to buy Ken. My wish came true – I found him almost right away, perhaps a year after I started looking. I was lucky – he appears on eBay only once every few years! Barbie from Takara and Ma-Ba is more easily found, and they can also be bought from eBay stores for between $150 – $200 and more. When it comes to Barbie, it’s more difficult to find a good deal.

maba11In love 🙂 Japanese Barbie nad Ken (Ma-Ba barbie and Ken dolls)

 maba2Ma-ba Barbie close up. Look at her really ANIME  style eyes .Zbliżenie twarzyczki

Oczy japońskiej Barbie, malowane zgodnie z estetyką owych krain, to całe kosmosy. Bardzo interesujące jest, że wszystkie Japońskie Barbie – od Takary po Bandai mają BRĄZOWE oczy (podczas gdy tradycyjna barbie ma niebieskie)

The eyes of the Japanese Barbie are painted according to the Asian style, they look like galaxies. It’s interesting that all Japanese Barbies – from Takara to Bandai – have BROWN eyes, while the traditional Barbie has blue eyes.

Ken również ma oczy brązowe. Barbie ma włosy w różnych odcieniach blond, Ken to również zazwyczaj blondyn, choć niekiedy miewał jasno-brązowe włosy. Twarz Kena jest idealna – cud niewinności, anielski chłopczyk.

Ken’s eyes are also brown. Barbie’s hair comes in many shades of blonde, Ken’s hair is usually also blonde, although occasionally he has light brown hair. Ken’s face is a wonder – a miracle of innocence, he looks like an angel.

maba ken

Ma-Ba Ken

Trudno sobie wyobrazić, że te lalki powstały w tym samym momencie, kiedy dla reszty świata produkowane są Island Fun Barbie albo Jewel Secrets Ken. To całkowicie inne światy. Spójrzcie na japońskiego Kena obok jego amerykańskich braci Kenów tego samego czasu! Ustawiłam go obok dwóch najpopularniejszych odsłon Kena drugiej polowy lat 80.:

It’s hard to imagine that these dolls were produced when the rest of the world got Island Fun Barbie or Jewel Secrets Ken. Two completely different worlds. Just look at the Japanese Ken next to his American brothers from the same years. Here he is next to two most popular Kens from the second half of the 1980s:

maba and US ken dolls

Japanese Ken and his American counterparts: look at the difference in style and even in proportions.Jewel Secrets Ken (1986), Ma-Ba Fantasy Ken (1986), Island Fun Ken (1987)

Dla uwidocznienia różnicy w stylu i wielkości ustawiam popularną i bardzo typową Fun-To Dress Barbie obok japońskiej wersji:

Here to show the difference in style and height is the popular and typical Fun-To-Dress Barbie next to her Japanese version:

maba barbie and 1987 fun to dress barbieRegular Fun -To-Dress Barbie (1987) vs Ma-Ba Barbie (1986)

Dłonie japońskiej Barbie-tu na przykładzie Ma-Ba są małe i dziecinne, zrobione z miekkiej gumy.

Japanese Barbie hands – Ma-Ba hands are small and childish, made of soft rubber.

maba barbie handsHands of Ma-Ba Barbie- small and soft. She always wears funny ring.

Stopy – o wiele większe niż u regularnej Barbie. mają wyraźne paluszki, nogi zginają się bardzo mocno – typ plastiku i ostry rysunek odlewu jak u regularnych Barbie do 1986 roku – ale kształt całkiem inny.

Feet – are much small than regular Barbie’s. They have detailed toes, and legs bend quite far. The type of plastic and sharp mold edges are similar to Barbie’s up to 1986, but their shape is completely different.

maba barbie

 

Dłonie Kena są rownież małe, delikatne, prawie o połowe mniejsze niż ogromne łapy zwyczajnych kenów!

Ken’s hands are also small, delicate and almost half the size of regular Ken’s huge hands!

maba28

Ma-Ba Ken’s hands! they are small and girlish!

Stopy Kena-również mniejsze, paluszki sa wymodelowane równiez od spodu – ale i japoński Ken cierpi na płaskostopie.

Ken’s feet are also smaller, with toes detailed underneath, but the Japanese Ken is also flat footed.

maba ken

foot of Ma-Ba Ken

Japońskie wersje Barbie i Kena są – jak wiemy – bardzo podobne do Jenny, ale nietrudno odróżnić oryginalne produkty Mattela. Są zawsze sygnowane MATTEL – a na pudełkach widnieje logo Mattel obok loga Takara lub Ma-Ba lub Bandai oraz charakterystyczne logo Barbie i Ken, w wersji japońskiej i łaciskiej.

Japanese Barbie and Kens are – as we already know – very similar to Jenny, but it’s not hard to identify the original Mattel products. The dolls are always stamped Mattel, and the boxes have a Mattel logo together with Takara or Ma-Ba or Bandai logos, and the recognizable Barbie and Ken logo in Japanese and English.

Barbie:

maba4

Back of the Ma-Ba Barbie: signed

MATTEL INC 1985

plecy Ma-ba Barbie oznakowane MATTEL INC 1985

Ken:

maba3Ken signed at the back

MATTEL INC 1986 JAPAN


05.09.2016  dodana ciekawa informacja / edited to add the important information

Były dwie, subtelnie się różniące generacje twarzy Ma-Ba Barbie – podstawowa była różnica w malunku oka. Oto porównawcze zdjęcie, przysłane mi przez znajomego kolekcjonera Jima Erikksona, pokazujące, od lewej : Jenny z lat 90s, Ma-Ba Barbie z oczami pierwszej generacji i Ma-Ba Barbie drugiej generacji.

There were two generations of Ma-Ba Barbie face screening.

Here is the comparison picture, which sent to me the fellow collector Jim Eriksson:

You can see here, feom the left: 90s Jenny, Ma-Ba Barbie first generation and Ma-Ba Barbie the second generation.

comparison1

Picture by Jim Errikson. Thank you Jim!

Jim wrote to me : ” Ma-Ba changed the eyes one year after Ma-Ba Barbie’s debut. The original one had very similar eyes to Takara Barbie/Jenny. I am attaching a comparison photo. I don’t own a Takara Barbie, but I have a Jenny from the ’90s who I believe still used the same eye style as in the ’80s. I don’t know if Ma-Ba changed it because Takara threatened legal action against them, or if they did it just to be safe.”

Jim napisał do mnie : ” Ma-Ba zmieniło oczy Barbie rok po debiucie Ma-Ba Barbie. Oryginalna Ma-Ba Barbie miała oczy identyczne jak Takara Barbie i [jej następczyni] Jenny. Nie posiadam Takara Barbie, ale mam Jenny z lat 90tych, która wciąż miała tak samo malowane oczy jak w latach 80tych. Nie wiem, czy Ma-Ba zmieniło styl oczu Barbie,bo  firma Takara wszczęła przeciw nim postępowanie prawne [ze względu na prawa autorskie], czy też zrobiono to po prostu ze względów bezpieczeństwa”

Jim przesłał mi też ciekawe porównanie ciałek lalek Takara Jenny i Ma-Ba Barbie.

Jenny i Ma-Ba Barbie miały niezwykle podobne ciałka, ale nie identyczne.

Jim send me also an interesting comparson of takara Jenny and Ma-Ba Barbie bodies.

Jenny and Ma-Ba Barbie have extremely similar bodies, but not the same. The biggest difference is that Ma-ba has a ball jointed torso and click-type legs (like western Barbies), while Jenny has swivel joints and bendy legs. Ma-Ba Barbie is ever so slightly taller.

comparison2

Picture by Jim Eriksson. Thank you for the picture, Jim!

Dziękuję za te ważne informacje, Jim!

Thank you for sharing this important info, Jim!


Ubranka maja zawsze METKI z napisami Ma-Ba (i analogicznie Takara)

The clothes always have labels with Ma-Ba or Takara.

maba26Ma-Ba Barbie tag

maba25

maba24Ma-ba tag

Logo „Ken” w wersji japońskiej:

Japanese version of Ken’s
logo:

maba14How to write „Ken” in Japanese? 🙂 Japanese Ken’s logo

maba15

Zwróćcie uwagę na logo mattel i ma-ba obok siebie.

Please note the Mattel and Ma-Ba logos next to each other.

Napis „Barbie” po japońsku:

Barbie in Japanese:

maba barbie

Japanese version of the „Barbie” logo

Katalożki japońskie/Japanese Barbie booklets:

maba21Japanese version of the „Barbie” logo

Lektura katalożków jest fascynująca-odkrywamy, jak zdumiewająco inne były meble, ubranka, domki.

The catalogues are fascinating – they clearly show how different were the clothes, furniture, and houses.

Oto domek Ma-Ba Barbie – zobaczcie, jak odmienny od znanego nam tak dobrze z 87 roku domku z windą…widać w nim raczej dalekie echo pierwszego domku Barbie (Dream House z kartonu)

Here’s a Ma-Ba house – see how different it is from our well-known 1987 Barbie house with elevator. It’s rather more similar to Barbie’s very first Dream House made of cardboard.

maba bookletMa-Ba Barbie house from 1986-picture from the booklet

a oto prześliczny serwis ozdobiony miniaturowym „naszym” logo Barbie

Here’s a beautiful tea set decorated with the familiar American Barbie logo.

maba23Ma-Ba Barbie tea set- picture from the booklet

Jeszcze kilka słów o cenach i o identyfikacji japońskich Barbie na Ebayu i w sklepach.

A few more words on prices and identifying Japanese Barbie on eBay and in stores.

Japońskie Barbie z lat 80s nie zostały  wszystkie opisane i skatalogowane, wciąż odkrywa się coś nowego,  nikt tak naprawdę nie wie, co i w jakiej wersji odnajdzie.

The Japanese Barbie from the 1980s were never all described and catalogued, new things are constantly discovered, and it’s hard to guess what version the buyer is getting.

Ceny obecnie utrzymują się w okolicach $150-200, niektóre modele wyceniane są wyżej. Ale trafiają sie okazje – zwłaszcza kiedy przez przypadek jest mniej chętnych na licytacji. Uwaga! Kiedy wpisujemy w wyszukiwarkę frazę „takara Barbie” albo „japanese Barbie”- otrzymamy bardzo liczne wyniki dotyczące w rzeczywistości Jenny, Licca i innych japońskich lalek, nie będących prawdziwą Barbie. Zwyczajowo w opisach aukcji sprzedawcy piszą na przykład „Japanese Barbie Takara Jenny”- co oznaczać ma – Takara Jenny, japońska lalka typu „barbie”. Właściwą Barbie rozpoznamy po charakterystycznym logo „Barbie” pośród japońskich napisów – oraz po znaczkach Mattela na pudełku. I -najczęściej-po cenie 🙂 Ale bywają aukcje, które zaczynają się od naprawdę niskich sum!

The prices are currently
around $150 – $200 mark, some dolls are priced higher. Good deals can be found
sometimes, especially when there are fewer bidders. Make note – when typing in
“Takara Barbie” or “Japanese Barbie” into a search engine, you’ll get many
results with Jenny, Licca and other Japanese dolls which aren’t Barbie. It’s typical
for sellers to write in the description “Japanese Barbie Takara Jenny” which
means it’s a Takara Jenny, Japanese Barbie. The real Barbie can be recognized
by the Barbie logo among the Japanese writing, and Mattel logos on the box. And
most often – by the price. But some auctions start at really low prices.

Trzeba tu jeszcze wspomnieć o Koreańskich Barbie.

Here we should also mention Korean Barbies.

na początku lat 90s produkowana była w Korei( na licencji Mattela )Barbie wyglądająca niemal identycznie jak Bandai Barbie. Produkowana była przez firmę Young Company. Spotykane są też Barbie z końca lat 80s produkowane przez firmę Bandi. I tu ciekawostka! Te lalki, własnie giftset Barbie i Ken firmy Bandi  widziałam na bazarku na placu Szembeka w roku jakimś 93…dwa egzemplarze, pewnie efekt jakiegoś pozaoficajlnego importu. Upał był wielki, jakaś godzina 17…popatrzyłyśmy na nie z przyjaciółką i powiedziałyśmy sobie – „co za bezczelność tych piratów chińskich , podrabiać nawet napis „Barbie” i logo „Mattel”..i odeszłyśmy z pogardą. Za jakieś 8 lat wspomnienie tego popołudnia miało powracać wraz ze smakiem straconej okazji. ale dziś to nie wspomnienie tych lalek mnie boli- ale wspomnienie młodości, którą wtedy miałam tak po prostu, a której na Ebayu nie odkupię…

At the beginning of the 1990s the Young Company in Korea produced (on Mattel’s licence) a Barbie who looked almost the same as the Bandai Barbie. There are also Barbies dating back to the end of the 1980s made by the Bandi company. Here’s a surprise – I saw these dolls, specifically a Barbie & Ken giftset, at the Szembek Square market around 1993… two of them, probably brought over via unofficial means. It was really hot that day, late in the afternoon… my friend and I looked at them and we said “how dare those Chinese pirates, they even copied Barbie’s name and Mattel logo!” and we left feeling quite offended. Around 8 years later the memory of this afternoon would come back with regret of a lost chance, but it’s not the memory of the dolls that hurts the most – it’s the memory of my youth, which I had back then, and which I can’t buy on eBay now…

na razie tyle opowieści…kolejne marzenia na liście lalek? ja marzę o domku Ma-Ba…i o idealnej wersji Kimono Barbie NRFB- musi być w super nowiutkim pudełku i musi kosztować mniej niż 100$…to poczekam 🙂

And that’s all for today… what about my wishlist? I dream of a Ma-Ba house, and of a perfect NRFB Kimono Barbie, in an ideal box and costing less than $100… it’s ok, I can wait

Edit z 2015 roku. udało się! Takara KIMONO Barbie jest moja! Oto notka w całości o niej: LINK

YAY! I have done it!  Kimono Takara KIMONO Barbie is mine. You can read about her HERE

maba10b

maba7

Summary 
 today I am writing about Japanese Barbies, produced exclusively for the Japanese market throughout the 80s. Mattel’s regular Barbie wasn’t popular in Japan-she looked too mature. Mattel decided to collaborate with Japanese companies to make Barbie doll designed especially for Japanese customers. Japanese Barbie doll was an anime/manga style doll with blond hair and brown round eyes. She was 10 and 1/2 inch doll . Japanese Ken looked extremely young. He was 12 inch dol with rooted hair and brown eyes.Takara Barbie (1981-1986)Takara Co. Ltd of Japan was given the licence by Mattel in 1981 (Takara is a japanese toymaker, who produced Licca doll, popular in Japan in late 60s and 70s) Takara Barbies were produced between 1981 and 1985. In 1985 licensing agreement with Mattel expired, and Takara lost the rights to use the name Barbie. But it wasn’t the end of the story-Takara still produced their doll- they just chaged her name from Barbie to Jenny. In 1986 Takara Barbie changed name to Takara Jenny (Takara Ken became Jeff)  The origin of  popular Jenny doll is Takara Barbie!Ma-Ba Barbie (1986-1989)In 1986 after Takara lost their licence, Bandai Co. Ltd of Japan was given the licence from Mattel to manufacture Barbie products. They started to manufacture Ma Ba Barbie and Ken dolls (Ma Ba is an acronym for Mattel+Bandai. ) The Ma Ba Barbie was produced by  Mattel and Bandai joint venture from 1986 to 1989.Bandai Barbie (1989-1991)After the joint venture Ma-ba came to its end in 1989, Bandai still produced Barbie dolls- from 1989 to 1991. Bandai Barbie dolls are of poorer quality than Takara or Ma-Ba dolls. The licence ended in 1991. This is the end of the unusual  Japanese Barbie doll._____________________ 

5 comments on “Takara MaBa Bandai Barbie and Ken – Mattel in Japan

 1. BarbieCollector
  06/06/2009

  O tym nie wiedziałem…

  Fantastyczny blog! Tyle ciekawostek i świetme zdjęcia… Będę zaglądał tu dzień w dzień 😉

 2. dollcollector
  18/08/2009

  🙂 Zawsztydzasz mnie! dzień w dzień? a ja tak rzadko daję nowe wpisy! Za rzadko!

 3. Elida
  03/05/2013

  I enjoy this blog () much, saved to bookmarks.

 4. INKA
  05/09/2016

  mam klonika Liccy albo Takary – a właściwie główkę
  posadzoną na pierwszym lepszym ciałku, byleby nie
  sztywne kloniki bez wieku i prawie bez płci 🙂

 5. INKA
  05/09/2016

  oglądając fotki porównawcze – wybrałabym
  zdecydowanie Jenny – ma uroczą buźkę
  oraz okrąglutką twarz…
  a towarzyszący chłopak jak wisienka na torcie!

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Erynnis Tages Flickr

Tags

50th Anniversary Skipper 1961 1964 1976 1979 1980 1981 1984 1985 1987 1989 1993 1995 1996 1998 Barbie 1999 Barbie 2001 2002 2006 2007 2009 2010 2011 2014 Barbie 2015 Barbie action doll action figure Action Figures Barbie Barbie's facemold barbie facemold barbie in india Barbie Ken Becky Belly Button Bill Greening Black party body booklet Byron Lars celebrity Chelsie Convention Dad designer doll DID Dinky Toys Disney Disney Villains Doll collection Dolls DOTW eighties Elise Elise Jolie Europe event expressions of india face mold facemold fashion fashion doll Fashionistas Fashionistas Barbie Fashion Royalty Film Director Barbie Film Director facemold Film Director feet First Skipper FR FR Homme FR MONOGRAM FR Nippon gareth pugh gender Generation Girl Barbie Generation Girl facemold Generation Girls Barbie GG Facemold Grandma Grandpa Heart Heart Family Heart Family Mom homme IFDC India Integrity Toys japan japanese Japanese Barbie japanese market Jason Wu Jazzie jenny karl lagerfeld karl lagerfeld barbie Kelley Ken ken doll Kenzie Kimono LanardToys Lego leo mattel licca Linda Kyaw Lukas lumberjack Ma-Ba ma-ba barbie MaBa Mackie headmold Madison male doll Matka Gertruda Mattel Mattell Maverick Mbili Michael michael jackson doll Million Dollar Man Misaki Monogram Mother Gothel Mother Gothel doll My scene Mystery Squad NuFace Pop Life Raw appeal Really Rad Barbie Samurai Shaun silkstone barbie Skipper Starr Superstar Barbie Superstar facemold takara Takara Barbie TeenSkipper the eighties Toy fair Tracy Vintage Vintage Skipper vintage Skipper facemold Westley Wheelchair Barbie Young Sweethearts Young Sweethearts Michael Melinda
%d blogerów lubi to: